Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
stopa procentowa
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... trwałych środków produkcji liczona jest od wartości bieżącej wg następującej stopy procentowej: budynki gospodarcze i budowle 2,5, budynki mieszkalne 1,5...
 • ... 3, 56 lub 12 miesięcy;
  kapitał jest oprocentowany wg zmiennej
  stopy procentowej;
  minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł;
  w trakcie trwania umowy...
 • ... pokazana jest zależność napływów kapitałowych netto BK od poziomu krajowej stopy procentowej r. Ponieważ BK może być dodatnie lub ujemne, na osi...
 • ... proc. kosztów inwestycji, a jego oprocentowanie nie może przekraczać podstawowej stopy procentowej NBP. * Lokale zbudowane przy wykorzystaniu udzielonego z funduszu kredytu nie...
 • ... popytu konsumpcyjnego, koszty i efektywność wyposażenia kapitałowego oraz oczekiwania.
  Wpływ
  stopy procentowej na inwestycje dokonuje się przede wszystkim przez oddziaływanie na koszty...
 • ... kredytu refinansowego, ustalanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego lub innej stopy procentowej pełniącej funkcje stopy podstawowej banku centralnego.
  3. uchylony.
  4. Należne...
 • ... płatne na żądanie przechowywane na SUPERKONCIE są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, określonej w uchwale Zarządu PKO-bp.
  2. W okresie obowiązywania...
 • ... od reklamowanej kwoty na rzecz Posiadacza rachunku liczone są według stopy procentowej właściwej dla rachunku, za okres od dnia obciążenia rachunku kwotą...
 • ... na rysunku, napływy kapitałowe netto (BK) są rosnącą funkcją krajowej stopy procentowej (r). Źwiartka czwarta pokazuje zależność salda bilansu obrotów bieżących (BB...
 • ... się w odwrotnym kierunku. Przyjęło się jednak pomijanie ewentualnego wpływu stopy procentowej na przezornościowy popyt na pieniądz i uwzględnianie tej kwestii w...
 • ... kredytu, jeżeli wybraną część spłaty - Bank naliczy odsetki według obowiązującej stopy procentowej podanej w cenniku karty VISA.
  Pożyczkę gotówkową, którą zaciągnąłeś wypłacając...
 • ... do obniżki stopy procentowej. W rezultacie zmniejszenia importu i obniżki stopy procentowej naruszona zostaje równowaga bilansu płatniczego. Z jednej strony, zmniejszenie importu...
 • ... procentową (krzywa LM przesuwa się w prawo). Tendencje do spadku stopy procentowej wynikają ponadto z istniejącej w punkcie B nadwyżki podaży na...
 • ... bilansu płatniczego (saldo = 0) będzie zależeć od dwóch zmiennych: krajowej stopy procentowej (rk) i dochodu narodowego (Y). Możemy to zapisać następująco:

  Z...
 • ... bp pobiera odsetki od sald debetowych, które są obliczane według stopy procentowej określanej w uchwale Zarządu PKO-bp dla kredytów przeterminowanych i...
 • ... kwoty kredytu, o stałej stopie procentowej oraz złotowe, według zmiennej stopy procentowej.
  Poniżej przedstawione są odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych...
 • ... otwiera się osobnego rachunku kredytowego;
  * kredyt oprocentowany jest wg zmiennej
  stopy procentowej;
  * każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu pozwala na kolejne...
 • ... oddziaływanie na stopę procentową. Zmiany podaży pieniądza powodują bowiem zmiany stopy procentowej, a to prowadzi do zmian inwestycji, realnego dochodu narodowego i...
 • ... im mniejsza jest wrażliwość napływów kapitałowych netto na zmiany krajowej stopy procentowej.

  Rozważmy na zakończenie tej części analizy kwestię położenia krzywej BP...
 • ... ze wzrostem realnego dochodu narodowego,
  - maleje wraz ze wzrostem nominalnej
  stopy procentowej,
  - rośnie wraz ze wzrostem przeciętnych kosztów zamiany różnych aktywów na...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego