Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
stopa procentowa
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... więc, obniżka kursu walutowego powoduje wzrost poziomu dochodu narodowego i stopy procentowej w warunkach równowagi wewnętrznej.

  Rozważmy obecnie, jak zmiana warunków równowagi...
 • ... transza kredytu w okresie jej spłaty jest oprocentowana wg stałej stopy procentowej;
  * termin wykorzystania kredytu - do 12 miesięcy;
  * okres spłaty wykorzystanej części...
 • ... warunkiem równowagi bilansu płatniczego są określone kombinacje dochodu narodowego i stopy procentowej. Biorąc pod uwagę przyjęte wcześniej zależności możemy stwierdzić, że po...
 • ... z postanowieniami umowy. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany podanej stopy procentowej także w umowach już podpisanych i na warunkach określonych Umową...
 • ... tym większy, im większa jest wrażliwość przepływów kapitału na zmiany stopy procentowej oraz im większa jest wrażliwość importu na zmiany dochodu narodowego...
 • ... dochodu narodowego (np. Y1) wymaga niższej niż w poprzedniej sytuacji stopy procentowej. Implikacje nowych warunków równowagi bilansu płatniczego powinny być oczywiste, np...
 • ... w szczególności na: skłonność do oszczędzania, skłonność do inwestowania, poziom stopy procentowej i poziom bezrobocia. To oddziaływanie może przynieść różne skutki. Jak...
 • ... odszkodowania za każdy dzień zwłoki w wysokości obliczonej według dwukrotnej stopy procentowej obowiązującej dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego SUPERKONTO.
  3. Za przekroczenie terminu...
 • ... upływem umowy - ulega ona rozwiązaniu, a odsetki obliczane wg obniżonej stopy procentowej.
  W przypadku dotrzymania okresu umownego rachunków zadeklarowanych na okres 24...
 • ... istniejącej w punkcie B nadwyżki podaży na rynku pieniężnym. Spadek stopy procentowej wpływa zarówno na rynek towarowy i rynek pieniężny, jak i...
 • ... pieniężny, jak i na sytuację w zakresie bilansu płatniczego. Obniżka stopy procentowej zwiększa inwestycje, agregatowy popyt na towary i dochód narodowy. Na...
 • ... przelewa tę kwotę na konto wraz z odsetkami naliczonymi według stopy procentowej przewidzianej dla wkładów terminowych podjętych przed terminem. Rezygnację z utrzymania...
 • ... numeru rachunku (pierwsze dwa człony r-ku), waluty, terminu i stopy procentowej oraz z podpisem posiadacza lub pełnomocnika rachunku zgodnym ze złożonym...
 • ... gospodarczej i zmian na rynku pieniężnym, a zwłaszcza od zmian stopy procentowej pełniącej funkcję regulatora polityki pieniężnej i zmian stopy rezerw obowiązkowych...
 • ... tego przedsięwzięcia, są różnorodne: począwszy od działań na rzecz obniżenia stopy procentowej, przez zwiększenie opodatkowania wysokich dochodów przy jednoczesnym zwiększeniu świadczeń społecznych...
 • ... podatków lub subsydiów, oddziałuje na koszty wytwarzania. Na przykład wzrost stopy procentowej oznacza wyższe koszty pozyskania kapitału; przedsiębiorcy również wzrost niektórych podatków...
 • ... l. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej.
  2. Wysokość
  stopy procentowej jest ustalana przez Bank jako suma stopy bazowej kredytu hipotecznego...
 • ... koszty eksploatacji kapitału unieruchomionego,
  - oprocentowanie (co najmniej w wysokości urzędowej
  stopy procentowej) kapitału zaangażowanego w obrocie,
  - koszty obsługi procesów pracy (sprzedaży i...
 • ... oprocentowanie
  * dla kredytów na okres do 12 miesięcy - wg stałej
  stopy procentowej ustalonej na bazie stawki LIBOR dla depozytu w walucie kredytu...
 • ... i powoduje ożywienie koniunktury. Z kolei oddziaływanie państwa na poziom stopy procentowej w gospodarce jest związane z finansowaniem deficytu budżetowego i obsługą...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego