Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
stopa procentowa
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... są w stanie funkcjonować w systemie jednej waluty i jednolitej stopy procentowej. Na trzecim miejscu wymieniłbym reformy, które są w stanie przygotować...
 • ... nadwyżki w bilansie obrotów kapitałowych, co wymaga właśnie wyższej krajowej stopy procentowej rk. Kombinacje Y i r (dla uproszczenia pomijamy subskrypt k...
 • ... występuje
  - papier wartościowy na okaziciela, waloryzowany w wysokości 2/3
  stopy procentowej NBP
  a) za bony można kupować:
  - nieruchomości i ruchomości sprzedawane...
 • ... z krzywą LM0 wyznacza nowy poziom dochodu narodowego (Y1) i stopy procentowej (r1) w stanie równowagi wewnętrznej. Taka kombinacja dochodu i stopy...
 • ... kredytowania,
  * dla kredytów na okres powyżej 12 miesięcy - wg zmiennej
  stopy procentowej ustalonej na bazie stawki LIBOR dla depozytów 6-miesięcznych w...
 • ... od dwóch czynników: wrażliwości napływów kapitałowych netto na zmiany krajowej stopy procentowej (przy niezmienności stopy procentowej za granicą) oraz wrażliwości importu na...
 • ... zł:
  1, 2, 3, 6 miesięcy - środki oprocentowane wg stałej
  stopy procentowej, z minimalną kwotą lokaty 500 zł;
  6, 12, 24, 36...
 • ... mniej pewna. Stosując instrumenty polityki pieniężnej można wpływać na wysokość stopy procentowej i dopiero za jej pośrednictwem na popyt.
  W długim okresie...
 • ... umowie okresu jej przechowywania na rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej ustalonej dla środków płatnych na każde żądanie obowiązującej w Banku...
 • ... oszczędności, jak i kredytu, byłaby zmienna, stanowiąc 0,25 podstawowej stopy procentowej NBP (dziś byłoby to ok. 8 proc.) dla oszczędności i...
 • ... kurs walutowy przez oddziaływanie na import, związaną z tym zmianę stopy procentowej oraz przepływy kapitałowe. Procesy te będą kontynuowane aż do osiągnięcia...
 • ... okresy:
  7, 14, 21 dni - lokaty krótkoterminowe, oprocentowane wg stałej
  stopy procentowej, z minimalną kwotą lokaty 10 000 zł:
  1, 2, 3...
 • ... poziomie r1. Otrzymujemy w ten sposób kombinację dochodu narodowego i stopy procentowej (Y1, r1) zapewniającą równowagę bilansu płatniczego (punkt A w ćwiartce...
 • ... w okresie obowiązywania umowy rachunku może nastąpić w przypadku zmiany stopy procentowej kredytu refinansowego Banku Centralnego.
  3. Odsetki naliczane są według stóp...
 • ... popyt na pieniądz (zaciąganie pożyczek publicznych) powoduje na ogół wzrost stopy procentowej. Oferowane rzez państwo oprocentowanie pożyczek oddziałuje również pośrednio na poziom...
 • ... opłacalne są inwestycje. Inwestycje można więc potraktować jako malejącą funkcję stopy procentowej.
  Inwestycje przyczyniają się do rozbudowy zdolności wytwórczych. Rozbudowa ta niezbędna...
 • ... ze wzrostem realnego dochodu i spada wraz ze wzrostem nominalnej stopy procentowej. Czasami w formule tej uwzględnia się również koszt transakcji związanych...
 • ... cen krajowych (Pk) i poziom cen zagranicznych (Pz) oraz poziom stopy procentowej za granicą (rz), to równowaga bilansu płatniczego (saldo = 0) będzie...
 • ... konieczne jest uwzględnienie poziomu oraz zmian w czasie:
  - stopy inflacji,
  -
  stopy procentowej na rynku pożyczkowym,
  - kursu walutowego.
  Przedstawiona analiza cech hipotetycznego kryzysu...
 • ... zł;
  6, 12, 24, 36 miesięcy - środki oprocentowane wg zmiennej
  stopy procentowej, z minimalną kwotą lokaty 500 zł.
  W przypadku podjęcia pieniędzy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego