Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
w formie
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... nich trzy małe sokolątka. Obraz z kamer przekazujemy na razie w formie "testowej stopklatki". Już wkrótce prezentować będziemy filmy zawierające najciekawsze wydarzenia...
 • ... SHAPING (kształtowanie sylwetki) - umożliwi Ci kształtowanie sylwetki w wolniejszym tempie w formie zestawów ćwiczeń, obejmujących mięśnie poszczególnych partii ciała (biust i ramiona...
 • ... Magnuskiego, Leszniewskiego, Korotyńskiego, Kończyca, Buchnera, Krogulca... Jest to także - podany w formie lekkiej - skrót dziejów prasy warszawskiej w tym okresie. Książka zaopatrzona...
 • ... Szef państwa powiedział D'Alemie, by sprawę swego ustąpienia przedstawił deputowanym w formie wniosku o wotum zaufania...
 • ... wskazanego przez zleceniodawcę odbiorcy w USA.
  Wysokość prowizji jest ustalana
  w formie ryczałtu, a jej wysokość zależy od kwoty POLECENIA WYPŁATY. Korzyści...
 • ... okazji do przeszukiwania zasobów Internetu, nabrania nawyku gromadzenia interesujących materiałów w formie elektronicznej i doprowadzania do wydruku. Ważnym także było wdrożenie postawy...
 • ... ma ogromny zapas pamięci na własne adresy i notatki (także w formie nagrania) i mnóstwo innych funkcji, które możesz odkryć sama.
  Tak...
 • ... wprowadzeniu do komputera może być przedstawiony na monitorze lub wydrukowany w formie fotografii, może też być wybrana treść, będąca przedmiotem badań (mapy...
 • ... przestrzeni pozakomórkowej. Pozostają silnie związane ze specyficznymi białkami i utrzymywane w formie utlenionej - jonów żelazowych, które bez redukcji nie mogą zainicjować reakcji...
 • ... informuje o zerowej zawartości tłuszczu oraz szampana z instrukcją obsługi w formie komiksu.


  MUSCLE CARS
  Powstały w latach 60. i to wyjątkowo...
 • ... znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności.

  Rozdział 3...
 • ... gotowość danego kraju do spłaty w określonym terminie pożyczki zaciągniętej w formie publicznie wyemitowanego instrumentu dłużnego, zwłaszcza obligacji. Ocena ta zatem wskazuje...
 • ... notarialnie lub w obecności uprawnionego pracownika Dystrybutora. Pełnomocnictwo jest odwoływane w formie pisemnej lub zgodnie z art. 31 Regulaminu. W przypadku pełnomocnictwa...
 • ... przygotowanych przez profesjonalistów o najwyższych kwalifikacjach. Takie projekty mogłyby powstawać w formie eksperymentu, a po sprawdzeniu się stawałyby się powtarzalnymi, z pożądanym...
 • ... się podrywać, ażeby biec i bronić czegoś nie określonego bliżej w formie, co jest mi bliskie jak ja sam; w ułamkowym skrócie...
 • ... wyziera nieustannie zgryzota niezaspokojenia. Kultura technologiczna pozwala nam świat zagarniać w formie łupu, nie znosi jednak prawdziwie jego obojętności; oswojenie rzeczy jest...
 • ... ruchem wyrażającym niezadowolenie całego narodu - choć chwilami przejawiało się ono w formie nazbyt ostrej, niszczącej - Biuro Polityczne KPZR zdawało sobie sprawę, że...
 • ... r. Bardziej szczodra okazała się tylko Polfa Kutno, która wypłaci w formie nagród 1,175 miliarda starych złotych (14,1 proc. zysku...
 • ... usytuowała w Sandomierskiem.
  Treścią Pamiątki są rady, które umierająca matka
  w formie moralizatorskiego testamentu przekazuje córce Amelii. Tekst jest podany w pierwszej...
 • ... zadania. Samorząd nie może natomiast zmieniać wysokości sum przekazanych mu w formie dotacji i subwencji na określone cele - na przykład na oświatę...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego