Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
wzrost gospodarczy
Znaleziono 226 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... 9%, ale w niektórych krajach - Niemczech, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii - wzrost gospodarczy był znacznie szybszy i wskaźniki wynosiły odpowiednio: 3,5%, 4...
 • ... problemy społeczne i polityczne, ale wywierać negatywny wpływ na dalszy wzrost gospodarczy, tym samym podtrzymując wysoki stopień niepewności. Najbardziej negatywny wpływ inflacja...
 • ... się dzisiaj z walką o zapewnienie efektywnego i trwałego rozwoju.
  Wzrost gospodarczy wciąż odgrywa niemałą rolę i pozostanie warunkiem niezbędnym na długie...
 • ... wydatków na cele zdrowotne może odbywać się obecnie tylko poprzez wzrost gospodarczy. Zagórny powiedział, że rzadkie są np. przypadki wykorzystania w 100...
 • ... uważa
  się za główną przyczynę spadku PKB. W 1998 r.
  wzrost gospodarczy wyniósł 5
  proc., natomiast w tym roku sięgnie najwyżej 3...
 • ... członków OECD od 1996 r.), zalecają: prowadzenie polityki wzmacniającej trwały wzrost gospodarczy (walka z inflacją, zdrowe finanse publiczne) eliminowanie biurokratycznych barier dla...
 • ... Chcemy Polski zasobnej i zamożnego społeczeństwa - musimy zatem dbać o wzrost gospodarczy, o bezpieczeństwo makroekonomiczne, o wspieranie rolnictwa i jego otoczenia, o...
 • ... sens gospodarki polega na tym, że tworzy równość szans. Systematyczny wzrost gospodarczy przekłada się na miejsca pracy - mówił lider UW.
  Zdaniem Tuska...
 • ... do jej wprowadzenia. Dodają jednak natychmiast, że oznacza ona szybszy wzrost gospodarczy i wyższy poziom życia. Stanley Fischer ostrzega wręcz, że oddzielanie...
 • ... gospodarowanie posiadanymi zasobami przyrody. Poprzez realizowanie założeń ekorozwoju możliwy jest wzrost gospodarczy bez zniszczenia środowiska życia człowieka. Koncepcja ekorozwoju powinna być realizowana...
 • ... przemawia do biznesmenów, ale ich wręcz zniechęca.
  - Niewątpliwie jednak dynamiczny
  wzrost gospodarczy jest naszym wielkim atutem w oczach inwestorów.
  - Tak, ale to...
 • ... jest wydajność i zdolność do tworzenia bogactwa w danym społeczeństwie. Wzrost gospodarczy w społeczeństwach podłączonych do sieci będzie nabierał coraz szybszego tempa...
 • ... trzeba zrobić, aby uratować służbę zdrowia, w jaki sposób przełożyć wzrost gospodarczy na poprawę świadczeń socjalnych.
  - Premier poinformował nas, że porozumiał się...
 • ... mogą utrzymać się na obecnym poziomie lub nawet spadać. Ponadto wzrost gospodarczy wynika m.in. z poprawy efektywności przedsiębiorstw, co znaczy, że...
 • ... wymienionych produktów jest niezbędny do uzyskiwania odpowiednich wpływów finansowych, umożliwiających wzrost gospodarczy i kraje rozwinięte powinny zaprzestać utrudniania go. Na rzecz ochrony...
 • ... za cenę pozornie nieodwracalnego wzrostu gospodarczego możemy zapewnić stały (trwały) wzrost gospodarczy. Uratowanie cennych obszarów przyrodniczych może być motorem rozwoju społeczno-gospodarczego...
 • ... i rozwój nie są synonimami. Póki istnieją wielkie nierówności społeczne wzrost gospodarczy jest koniecznym, lecz w żadnym razie nie wystarczającym warunkiem rozwoju...
 • ... była perspektywa wprowadzenia zasad Jednolitego Rynku Wewnętrznego i silny wówczas wzrost gospodarczy w krajach UE. Jak dotychczas, to zjawisko nie było widoczne...
 • ... da się zmienić dominujący obecnie kierunek rozwoju technologicznego, który oznacza wzrost gospodarczy bez nowych miejsc pracy. Czy da się zmienić orientację badań...
 • ... 21,9 mld dol. W Stanach Zjednoczonych program zbrojeniowy stymulował wzrost gospodarczy, w Związku Radzieckim i krajach satelickich pogłębiał biedę i zacofanie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego