Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
wzrost gospodarczy
Znaleziono 226 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... krajach, które przez ostatnie 30 lat podporządkowały się neoliberalnym zasadom, wzrost gospodarczy radykalnie malał. Ten system jest efektywny tylko w jednej dziedzinie...
 • ... Zjednoczonych i Anglii. W 1962 r. doktoryzował się pracą pt. Wzrost gospodarczy a podział dochodu narodowego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki...
 • ... zdaniem planistów 19, a może nawet 22 proc. Zakłada się wzrost gospodarczy w wysokości 5,3-5,5 proc. Deficyt budżetu nie...
 • ... wynika, że niektóre obawy są uzasadnione. Po przystąpieniu do EWG wzrost gospodarczy w Portugalii był o 1 proc. wyższy, niż wynosiła średnia...
 • ... nie przekroczy 3,5 proc. Sądzimy, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy sięgnie 5 proc., a deficyt na rachunku bieżącym - ok. 7...
 • ... gospodarczej. Kalecki dzieli proces rozwoju na wahania cykliczne i długofalowy wzrost gospodarczy. Procesy inwestycyjne generowane przez endogeniczne mechanizmy wywołują jedynie wahania cykliczne...
 • ... ten zawiera dziesięć programów węzłowych, mających zapewnić trzy priorytety:
  - szybki
  wzrost gospodarczy,
  - stabilizację systemową i makroekonomiczną,
  - poprawę warunków życia.
  Autor używa pojęcia...
 • ... symptom. Jest teraz czas kiedy można dokończyć pewne reformy, ustabilizować wzrost gospodarczy. Patrząc na to z innej strony zauważalna jest już walka...
 • ... mniej optymistyczne.
  - Jestem bardziej ostrożna. Z naszych analiz wynika, że
  wzrost gospodarczy wyniesie ok. 5 proc. PKB. Również rząd zweryfikował swoje wcześniejsze...
 • ... przyszły rok?
  - Z naszych danych wynika, że w tym roku
  wzrost gospodarczy wyniesie ok. 4 proc. Może być zarówno 3,8 proc...
 • ... decyzja RPP jest tylko jednym z elementów, który może pobudzić wzrost gospodarczy. Ważne jest to, co będzie działo się w kraju i...
 • ... i do góry.

  Gospodarka a sfera społeczna

  Obecna sytuacja światowa -
  wzrost gospodarczy z towarzyszącym mu bezrobociem i zjawiskami społecznego wykluczania - da się...
 • ... już inny charakter "przesocjalizowany". Zwiększające się szybko obciążenia socjalne osłabiają wzrost gospodarczy, co zaczyna powodować nacisk na szybką efektywność nawet kosztem środowiska...
 • ... co trzeba zrobić, to takie ustawienie parametrów makroekonomicznych, które zapewniłoby wzrost gospodarczy. Reszta przyjdzie sama. Korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego rozprzestrzenią się...
 • ... skaczą, a ja tylko leżę - dodaje.
  JOANNA LENART

  Czy odczujemy
  wzrost gospodarczy?
  W roku 2003 wzrost gospodarczy był prawie trzykrotnie wyższy niż...
 • ... jest największą troską w całej Europie.
  Po pierwsze, członkostwo przyspieszy
  wzrost gospodarczy, a zatem i zapotrzebowanie na pracę ze strony przedsiębiorstw. Po...
 • ... oznaczać będzie dla gospodarki okres niestabilności, niweczącej nadzieje na szybki wzrost gospodarczy, stabilizację cen, spadek bezrobocia i rychłe wstąpienie do Unii Europejskiej...
 • ... kryteria klasyfikacji regionów. Dzięki temu można będzie porównywać wskaźniki - np. wzrost gospodarczy, poziom życia czy bezrobocie - w różnych regionach całej UE. Nasze...
 • ... okaże się, czy ożywienie gospodarcze jest trwałe. Jeśli w dodatku wzrost gospodarczy byłby wysoki - na poziomie 5 proc. - to moglibyśmy go odczuć...
 • ... poniesie gospodarka w wypadku wzrostu stóp procentowych?
  - Od kilku miesięcy
  wzrost gospodarczy jest napędzany zarówno popytem wewnętrznym, jak i zagranicznym. Produkcja przemysłowa...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego