Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
wzrost gospodarczy
Znaleziono 226 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wydawało się nam jeszcze nie tak dawno. Sześć lat wysokiego wzrostu gospodarczego było w sporej części rezultatem nadzwyczajnych okoliczności. Nie był to...
 • ... w Polsce, jeżeli weźmie się pod uwagę ostre zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego pod koniec ubiegłego roku, kiedy wysokie stopy procentowe wpłynęły na...
 • ... się w pierwszym półroczu. Niższe dochody są skutkiem wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego oraz niższej od zakładanej inflacji. Szacujemy, że spowoduje to spadek...
 • ... konkurencyjności na innych rynkach?
  - Polska gospodarka, po kilkuletnim okresie ciągłego
  wzrostu gospodarczego oraz stosunkowo niewielkim regresie (będącym efektem kryzysu rosyjskiego), traktowana jest...
 • ... związków formalnych z nieformalnymi spowodowałoby znaczny wzrost wydatków państwa kosztem "wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy", co prowadziłoby w prostej linii do...
 • ... koniec ubiegłego roku, kiedy wysokie stopy procentowe wpłynęły na zahamowanie wzrostu gospodarczego, spadły realne przychody, a bezrobocie wzrosło do rekordowo wysokiego poziomu...
 • ... trzecie, niemal wszyscy zgadzają się, że najważniejszym warunkiem dla trwałego wzrostu gospodarczego jest obecność instytucji, które przestrzegają zasady prawa, szanują własność, gwarantują...
 • ... jest też gotowa poprzeć Francję i Niemcy w próbach zdynamizowania wzrostu gospodarczego w Unii przez większą konkurencję i inwestycje w naukę. - Problem...
 • ... mniejsze niż w 1989 r. Jesteśmy przecież na etapie znacznego wzrostu gospodarczego, stabilnego rynku konsumpcyjnego, stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Jeszcze do roku 1994...
 • ... i czeka nas long boom, przynajmniej dwudziestoletni okres nieustannego, globalnego wzrostu gospodarczego.

  Oziębienie z ociepleniem

  Upadek Nowej Gospodarki nie osłabił wizjonerskiego zapału...
 • ... a zatem struktury produktu i podziału dochodu). Inaczej mówiąc, zapewnienie wzrostu gospodarczego miało przynieść wszechstronny rozwój.
  Od początku swego istnienia Sekretariat ONZ...
 • ... 1992 r. - stanowi, impicite, odrzucenie skażonych ekonomizmem teorii czyniących ze wzrostu gospodarczego główny jeśli nie jedyny cel. Mówiąc słowami Luisa Emmerija (1994...
 • ... Unią Europejską - poparcie w przyszłym roku ustaw warunkujących utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego.
  Roman Jagieliński, pytany o warunki brzegowe porozumienia, mówi mgliście - opowiada...
 • ... i że nadmierna konsumpcja bieżąca to najpoważniejsze zagrożenie dla stabilnego wzrostu gospodarczego. Pod koniec lat 30. XX w. John Maynard Keynes przekonał...
 • ... osłabić ich czujność. Prezentując program Komisji, mający na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, Prodi wskazał na "deficyt wykwalifikowanych kadr w dziedzinie...
 • ... Dzięki temu
  kraj osiąga jeden z najwyższych w Europie wskaźników
  wzrostu
  gospodarczego
  . W 1997 r. PKB wzrósł o 11,4 proc. W...
 • ... Owszem, Bruksela pozwala nam zwiększyć limity, ale proporcjonalnie do zakładanego wzrostu gospodarczego i z rozbiciem na branże. Z nadwyżkami na poziomie przedsiębiorstw...
 • ... zatrudnienia. W tej sytuacji istotniejsza redukcja bezrobocia może wymagać przyśpieszenia wzrostu gospodarczego.

  Podkreślono już wcześniej, że jednym z typów bezrobocia występującego w...
 • ... społecznej" (a w rzeczywistości broniących interesu krótkookresowej konsumpcji kosztem długookresowego wzrostu gospodarczego). Nie udało się osiągnąć porozumienia co do kierunków reform rynku...
 • ... ma przynajmniej dwoje dzieci. W tej sytuacji utrzymywanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego nie jest tylko życzeniem władz, ale kwestią "być albo nie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego