Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura i Społeczeństwo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
platyna), wzrost udziału białych w ogólnej liczbie mieszkańców nie przekroczył 10%.
Istniejąca sytuacja na wymienionych tu obszarach stanowi jakby negatyw dla obrazu zmian wyliczonych dla Bantu. Przy prowadzonej przez rząd RPA polityce apartheidu staje się oczywiste, że stworzenie doskonałych warunków dla rozwoju rolnictwa plantacyjnego było przeznaczone dla ludności białej, natomiast Afrykanie, zamieszkujący dotąd te obszary, musieli je opuścić; stąd wysokiemu wzrostowi udziału białych towarzyszy odpowiednio wysoki spadek udziału Bantu w ogólnej liczbie mieszkańców (+15.9% i –16,0%). To samo zaobserwować można na obszarach górniczych w południowym Transwalu i w północnej Oranie (odpowiednio +10,3% i –10,2% oraz
platyna), wzrost udziału białych w ogólnej liczbie mieszkańców nie przekroczył 10%.&lt;page nr=259&gt;<br>Istniejąca sytuacja na wymienionych tu obszarach stanowi jakby negatyw dla obrazu zmian wyliczonych dla Bantu. Przy prowadzonej przez rząd RPA polityce apartheidu staje się oczywiste, że stworzenie doskonałych warunków dla rozwoju rolnictwa plantacyjnego było przeznaczone dla ludności białej, natomiast Afrykanie, zamieszkujący dotąd te obszary, musieli je opuścić; stąd wysokiemu wzrostowi udziału białych towarzyszy odpowiednio wysoki spadek udziału Bantu w ogólnej liczbie mieszkańców (+15.9% i &#150;16,0%). To samo zaobserwować można na obszarach górniczych w południowym Transwalu i w północnej Oranie (odpowiednio +10,3% i &#150;10,2% oraz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego