Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
Siegenthaler i in., 1988). W nowym lodzie natomiast, pochodzącym z górnej części umiarkowanego lodowca Aletsch zawartość CO jest 50 razy większa niż w powietrzu, gdy N, O i Ar przyjmują proporcje atmosferyczne. Próby pobrane na czole tego lodowca (po przejściu transportu glacjalnego) mają wyraźnie mniejszą ilość gazów, przy czym zawartość Ar i O jest obniżona, a N wzbogacona w stosunku do powietrza. Zawartość CO w tych próbkach jest ok. 100 razy większa niż w atmosferze (Weiss i in., 1972). Tłumaczy się to usuwaniem Ar i O w wyniku rozpuszczania przez wody roztopowe, w przypadku zaś CO tylko mała jego część występuje
Siegenthaler i in., 1988). W nowym lodzie natomiast, pochodzącym z górnej części umiarkowanego lodowca Aletsch zawartość CO jest 50 razy większa niż w powietrzu, gdy N, O i Ar przyjmują proporcje atmosferyczne. Próby pobrane na czole tego lodowca (po przejściu transportu glacjalnego) mają wyraźnie mniejszą ilość gazów, przy czym zawartość Ar i O jest obniżona, a N wzbogacona w stosunku do powietrza. Zawartość CO w tych próbkach jest ok. 100 razy większa niż w atmosferze (Weiss i in., 1972). Tłumaczy się to usuwaniem Ar i O w wyniku rozpuszczania przez wody roztopowe, w przypadku zaś CO tylko mała jego część występuje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego