Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
nadzoru - z założycielskiego na właścicielski - nie wpływa wyraźnie na zmianę charakteru firmy, nie wyzwala wcale procesów oczyszczających i restrukturyzacyjnych, które zwykle przynosi prywatyzacja. Ponadto nieprawdą jest, że komercjalizacja stanowi etap wstępny przed prywatyzacją, gdyż - nawet wtedy, gdy obowiązywał - nagminnie nie był dotrzymywany dwuletni, ustawowy termin sprzedaży akcji jssp po komercjalizacji. Arbitralne powoływanie rad nadzorczych przez ministra - reprezentanta Skarbu Państwa - może prowadzić i często prowadzi do kunktatorstwa i upolityczniania życia gospodarczego. Samo istnienie rad nadzorczych, które nie odgrywają znaczącej roli w działalności firmy i z reguły są traktowane jako intratne synekury, dodatkowo obciąża koszty działalności przedsiębiorstwa dość wysokimi płacami dla członków rad
nadzoru - z założycielskiego na właścicielski - nie wpływa wyraźnie na zmianę charakteru firmy, nie wyzwala wcale procesów oczyszczających i restrukturyzacyjnych, które zwykle przynosi prywatyzacja. Ponadto nieprawdą jest, że komercjalizacja stanowi etap wstępny przed prywatyzacją, gdyż - nawet wtedy, gdy obowiązywał - nagminnie nie był dotrzymywany dwuletni, ustawowy termin sprzedaży akcji jssp po komercjalizacji. Arbitralne powoływanie rad nadzorczych przez ministra - reprezentanta Skarbu Państwa - może prowadzić i często prowadzi do kunktatorstwa i upolityczniania życia gospodarczego. Samo istnienie rad nadzorczych, które nie odgrywają znaczącej roli w działalności firmy i z reguły są traktowane jako intratne synekury, dodatkowo obciąża koszty działalności przedsiębiorstwa dość wysokimi płacami dla członków rad
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego