Typ tekstu: Książka
Tytuł: Mała Konstytucja
Rok: 1995
W sprawach szczególnej wagi dla Państwa Prezydent może zwoływać posiedzenia Rady Ministrów i im przewodniczyć.
Art. 39. Prezydent może zwracać się z orędziem do Sejmu lub do Senatu. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty.
Art. 40. Prezydent występuje do Sejmu z wnioskiem o powołanie albo odwołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Art. 41. Prezydent nadaje obywatelstwo polskie i zwalnia z obywatelstwa polskiego.
Art. 42. Prezydent powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.
Art. 43. Prezydent stosuje prawo łaski.
Art. 44. Prezydent nadaje ordery i odznaczenia.
Art. 45. 1. W celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień Prezydent wydaje rozporządzenia
W sprawach szczególnej wagi dla Państwa Prezydent może zwoływać posiedzenia Rady Ministrów i im przewodniczyć.<br> &lt;tit1&gt;Art. 39.&lt;/&gt; Prezydent może zwracać się z orędziem do Sejmu lub do Senatu. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty.<br> &lt;tit1&gt;Art. 40.&lt;/&gt; Prezydent występuje do Sejmu z wnioskiem o powołanie albo odwołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego.<br> &lt;tit1&gt;Art. 41.&lt;/&gt; Prezydent nadaje obywatelstwo polskie i zwalnia z obywatelstwa polskiego.<br> &lt;tit1&gt;Art. 42.&lt;/&gt; Prezydent powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.<br> &lt;tit1&gt;Art. 43.&lt;/&gt; Prezydent stosuje prawo łaski.<br> &lt;tit1&gt;Art. 44.&lt;/&gt; Prezydent nadaje ordery i odznaczenia.<br> &lt;tit1&gt;Art. 45.&lt;/&gt; 1. W celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień Prezydent wydaje rozporządzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego