Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
limfocytów do uczestniczenia w wytwarzaniu przeciwciał i w ten sposób powodują tolerancję immunologiczną polegającą na zmniejszeniu czułości na określone antygeny, nie dopuszczając do zbyt silnych reakcji immunologicznych. Regulują one liczbę powstających komórek plazmatycznych oraz liczbę wytwarzanych przez nie przeciwciał. Okazało się, że wytwarzanie przeciwciał może hamować również pewna subpopulacja limfocytów B, które nazwano supresorowymi limfocytami B. Wykazano, że supresorowe limfocyty T i B mogą hamować reakcje odpornościowe typu komórkowego.
Wyróżnia się także limfocyty NK (od ang. natural killer - naturalny zabójca), które mają zdolność niszczenia w sposób naturalny obcych komórek (najczęściej nowotworowych) niezależnie od tego, czy wytwarzają one antygeny lub przeciwciała.
W
limfocytów do uczestniczenia w wytwarzaniu przeciwciał i w ten sposób powodują tolerancję immunologiczną polegającą na zmniejszeniu czułości na określone antygeny, nie dopuszczając do zbyt silnych reakcji immunologicznych. Regulują one liczbę powstających komórek plazmatycznych &lt;page nr=48&gt; oraz liczbę wytwarzanych przez nie przeciwciał. Okazało się, że wytwarzanie przeciwciał może hamować również pewna subpopulacja limfocytów B, które nazwano supresorowymi limfocytami B. Wykazano, że supresorowe limfocyty T i B mogą hamować reakcje odpornościowe typu komórkowego.<br>Wyróżnia się także limfocyty NK (od ang. natural killer - naturalny zabójca), które mają zdolność niszczenia w sposób naturalny obcych komórek (najczęściej nowotworowych) niezależnie od tego, czy wytwarzają one antygeny lub przeciwciała.<br>W
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego