Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
ujemne. Jądra o momencie pędu ((...)) nie mają momentów kwadrupolowych. Momenty kwadrupolowe określa się, badając nadsubtelną budowę widm metodami spektroskopii optycznej, metodą spektroskopii mikrofalowej, rezonansowej absorpcji jądrowej oraz techniką wiązek atomowych.

1.6.5. Precesja

Zarówno orbitalny, jak i spinowy moment pędu, l i s, oraz odpowiadające im momenty magnetyczne ((...)) gdzie B jest wektorem indukcji magnetycznej.
W tych warunkach, jak to wynika z równań Newtona dla ruchu obrotowego (przyrost momentu pędu równy momentowi siły), następuje ruch żyroskopowy (rys.1.6). Tak więc wektor momentu pędu wykonuje precesję wokół osi pola, jak żyroskop
gdzie jest stosunkiem żyromagnetycznym. Równanie (1.6.5-2) jest
ujemne. Jądra o momencie pędu ((...)) nie mają momentów kwadrupolowych. Momenty kwadrupolowe określa się, badając nadsubtelną budowę widm metodami spektroskopii optycznej, metodą spektroskopii mikrofalowej, rezonansowej absorpcji jądrowej oraz techniką wiązek atomowych.<br><br>&lt;tit&gt;1.6.5. Precesja&lt;/&gt;<br><br> Zarówno orbitalny, jak i spinowy moment pędu, l i s, oraz odpowiadające im momenty magnetyczne ((...)) gdzie B jest wektorem indukcji magnetycznej.<br> W tych warunkach, jak to wynika z równań Newtona dla ruchu obrotowego (przyrost momentu pędu równy momentowi siły), następuje ruch żyroskopowy (rys.1.6). Tak więc wektor momentu pędu wykonuje precesję wokół osi pola, jak żyroskop <br> gdzie jest stosunkiem żyromagnetycznym. Równanie (1.6.5-2) jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego