Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
liczby satelitów o znanych współrzędnych, umożliwia wyznaczenie współrzędnych pozycji anteny odbiornika za pomocą przestrzennego liniowego wcięcia wstecz w jednolitym globalnym trójwymiarowym układzie współrzędnych prostokątnych, zwanym WGS-84, z początkiem układu w centrum Ziemi (rys. 1.12a,b,c). Współrzędne prostokątne (X, Y, Z) mogą być łatwo przetransformowane do układu geodezyjnego (B, L, h) (B - szerokość geodezyjna, L - długość geodezyjna, h - wysokość elipsoidalna). Wysokość ortometryczną H ponad średnim poziomem morza (geoidę) stosowaną w praktyce inżynierskiej można obliczyć na podstawie znanych wielkości - odstępstw N geoidy od elipsoidy. Zgodnie z rys. 1.13 wysokość ortometryczna w punkcie B wynosi

Istotną zaletą technologii GPS jest
liczby satelitów o znanych współrzędnych, umożliwia wyznaczenie współrzędnych pozycji anteny odbiornika za pomocą przestrzennego liniowego wcięcia wstecz w jednolitym globalnym trójwymiarowym układzie współrzędnych prostokątnych, zwanym WGS-84, z początkiem układu w centrum Ziemi (rys. 1.12a,b,c). Współrzędne prostokątne (&lt;HI rend="italic"&gt;X&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;Y&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt; Z&lt;/HI&gt;) mogą być łatwo przetransformowane do układu geodezyjnego (&lt;HI rend="italic"&gt;B&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;L&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;h&lt;/HI&gt;) (&lt;HI rend="italic"&gt;B&lt;/HI&gt; - szerokość geodezyjna, &lt;HI rend="italic"&gt;L&lt;/HI&gt; - długość geodezyjna, &lt;HI rend="italic"&gt;h&lt;/HI&gt; - wysokość elipsoidalna). Wysokość ortometryczną &lt;HI rend="italic"&gt;H&lt;/HI&gt; ponad średnim poziomem morza (geoidę) stosowaną w praktyce inżynierskiej można obliczyć na podstawie znanych wielkości - odstępstw &lt;HI rend="italic"&gt;N&lt;/HI&gt; geoidy od elipsoidy. Zgodnie z rys. 1.13 wysokość ortometryczna &lt;gap&gt; w punkcie &lt;HI rend="italic"&gt;B&lt;/HI&gt; wynosi<br>&lt;gap&gt;<br>Istotną zaletą technologii GPS jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego