Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
A, Tyrol A i Styria B.
Układ Tma2 - Tml2 - układ mieszany, wykazujący duże podobieństwo do rolnictwa alpejskiego, jak również podobieństwo do rolnictwa półtowarowego mieszanego o przewadze produkcji zwierzęcej. Występował tak w 1960 jak i w 1970 r. na terenie obszarów: Styria C, Vorarlberg A, Karyntia C, Salzburg B, Górna Austria B i Dolna Austria B.
Typy nowe
W skład tej grupy zaliczono typy, które pojawiły się po 1960 r., jako wynik zachodzących przemian w rolnictwie. Są to z reguły układy bardziej intensywne od poprzednio występujących, wynik stałej ewolucji rolnictwa, przechodzenie od typów rolnictwa półtowarowego do rolnictwa towarowego. Są to następujące układy
A, Tyrol A i Styria B.<br>Układ Tma&lt;hi rend="lower"&gt;2&lt;/&gt; - Tml&lt;hi rend="lower"&gt;2&lt;/&gt; - układ mieszany, wykazujący duże podobieństwo do rolnictwa alpejskiego, jak również podobieństwo do rolnictwa półtowarowego mieszanego o przewadze produkcji zwierzęcej. Występował tak w 1960 jak i w 1970 r. na terenie obszarów: Styria C, Vorarlberg A, Karyntia C, Salzburg B, Górna Austria B i Dolna Austria B.<br>&lt;tit1&gt;Typy nowe&lt;/tit1&gt;<br>W skład tej grupy zaliczono typy, które pojawiły się po 1960 r., jako wynik zachodzących przemian w rolnictwie. Są to z reguły układy bardziej intensywne od poprzednio występujących, wynik stałej ewolucji rolnictwa, przechodzenie od typów rolnictwa półtowarowego do rolnictwa towarowego. Są to następujące układy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego