Typ tekstu: Książka
Autor: Tyloch Witold
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
części Biblii hebrajskiej i należą do cyklu kronikarskiego. Są to księgi: pierwsza i druga Kronik oraz Ezdrasza i Nehemiasza.

Księga Jozuego
Treścią tej księgi jest opowieść o podboju Kanaanu przez zjednoczone plemiona izraelskie pod wodzą Jozuego i kolejnym podziale zdobytego kraju między poszczególne plemiona. Tradycja judaizmu zawarta w Talmudzie (traktat Baba Batra 4b) przypisywała autorstwo tej księgi Jozuemu, utrzymując, że to on ,,napisał swą księgę i osiem ostatnich zdań Tory". Dziś jednak, mimo stwierdzenia w tej księdze, że Jozue zapisał pewne słowa (Joz 24, 26), tezę tę odrzuca się równie stanowczo, jak Mojżeszowe autorstwo Pięcioksięgu. A opinię tę uzasadnia się tym
części Biblii hebrajskiej i należą do cyklu kronikarskiego. Są to księgi: pierwsza i druga Kronik oraz Ezdrasza i Nehemiasza.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;Księga Jozuego&lt;/&gt;<br>Treścią tej księgi jest opowieść o podboju Kanaanu przez zjednoczone plemiona izraelskie pod wodzą Jozuego i kolejnym podziale zdobytego kraju między poszczególne plemiona. Tradycja judaizmu zawarta w Talmudzie (traktat Baba Batra 4b) przypisywała autorstwo tej księgi Jozuemu, utrzymując, że to on ,,napisał swą księgę i osiem ostatnich zdań Tory". Dziś jednak, mimo stwierdzenia w tej księdze, że Jozue zapisał pewne słowa (Joz 24, 26), tezę tę odrzuca się równie stanowczo, jak Mojżeszowe autorstwo Pięcioksięgu. A opinię tę uzasadnia się tym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego