Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
w szkolnictwie, w zawodzie nauczycielskim. Pracował nadal w administracji Uniwersytetu, od roku 1805 jako buchalter. Jednak mimo tych prozaicznych zatrudnień podjął prace literackie. W roku 1806 debiutował przekładem komedii Moliera L'Avare, zatytułowanej Skąpski, a w następnym roku napisał żartobliwą dedykację Piotrowi Dubińskiemu do nowo wydanych Uwag o śmierci niechybnej Józefa Baki. Zaczynała się ona następująco: „Dedykacja Leona Borowskiego szlachetnemu, mnie wielce mościwemu panu Piotrowi Dubińskiemu, burmistrzowi jego królewskiej mości miasta Wilna, promotorowi Bractwa Ś-go Różańca, hetmanowi buławy tegoż świętego bractwa, mecenasowi i protektorowi memu, łaskawemu panu i dobrodziejowi. To dziełko pełne uwag świątobliwych, dedykuję i ofiaruję, jak następuje …
w szkolnictwie, w zawodzie nauczycielskim. Pracował nadal w administracji Uniwersytetu, od roku 1805 jako buchalter. Jednak mimo tych prozaicznych zatrudnień podjął prace literackie. W roku 1806 debiutował przekładem komedii Moliera L'Avare, zatytułowanej Skąpski, a w następnym roku napisał żartobliwą dedykację Piotrowi Dubińskiemu do nowo wydanych Uwag o śmierci niechybnej Józefa Baki. Zaczynała się ona następująco: <q>„Dedykacja Leona Borowskiego szlachetnemu, mnie wielce mościwemu panu Piotrowi Dubińskiemu, burmistrzowi jego królewskiej mości miasta Wilna, promotorowi Bractwa Ś-go Różańca, hetmanowi buławy tegoż świętego bractwa, mecenasowi i protektorowi memu, łaskawemu panu i dobrodziejowi. To dziełko pełne uwag świątobliwych, dedykuję i ofiaruję, jak następuje &#133
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego