Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Na oścież
Nr: 4 (60)
Miejsce wydania: Bydgoszcz
Rok: 1999
świetle tych myśli dociera do nas treść ostrych słów Chrystusa: Biada wam bogaczom ... którzy jesteście syci... , którzy się teraz śmiejecie ..., gdy wszyscy ludzie was chwalą ... Odebraliście już pociechę waszą (Łk 6, 24-26). Bynajmniej nie dlatego biada, że dorobili się jakiś dóbr, że cieszą się i że ludzie ich chwalą. Biada jest właśnie wtedy, gdy w swoim egoizmie to wszystko, co miało być tylko środkiem do celu, pojmują jako cel ostateczny. Nie chodzi też, byśmy Jezusa uznali za najlepszego z ludzi, największego społecznika, filozofa czy mędrca. Bowiem jeśli pokładamy nadzieję w Chrystusie, ale ograniczamy ją tylko do życia doczesnego to i
świetle tych myśli dociera do nas treść ostrych słów Chrystusa: Biada wam bogaczom ... którzy jesteście syci... , którzy się teraz śmiejecie ..., gdy wszyscy ludzie was chwalą ... Odebraliście już pociechę waszą (Łk 6, 24-26). Bynajmniej nie dlatego biada, że dorobili się jakiś dóbr, że cieszą się i że ludzie ich chwalą. Biada jest właśnie wtedy, gdy w swoim egoizmie to wszystko, co miało być tylko środkiem do celu, pojmują jako cel ostateczny. Nie chodzi też, byśmy Jezusa uznali za najlepszego z ludzi, największego społecznika, filozofa czy mędrca. Bowiem jeśli pokładamy nadzieję w Chrystusie, ale ograniczamy ją tylko do życia doczesnego to i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego