Typ tekstu: Książka
Autor: Teplicki Zbigniew
Tytuł: Wielcy Indianie Ameryki Północnej
Rok: 1994
języka.
W czasach, gdy zacznie się opowieść o wielkich wodzach Dakotów, dzielili się oni na trzy główne odłamy: Wschodnich, Środkowych i Zachodnich.
Najdalej na wschodzie, na obszarach dzisiejszej Minnesoty, mieli swoje tereny Santiowie, do których byli zaliczani: Sissetonowie, Wahpetonowie, Mdewakantowie i Wahpekutowie. To właśnie oni przybrali dla swego narodu miano Dakota.
Nakotami nazywali siebie Indianie ze wschodnich prerii stanu Południowa Dakota - Janktonowie, w których skład wchodzili również Janktonajowie.
Lakota - tak mówili o sobie prawdziwi koczownicy Wielkich Prerii, najliczniejsi Zachodni Siuksowie, zwani Titonami. To potężne plemię tworzyły następujące szczepy: Brileów (z franc. br^ulé - spalony, zdewastowany), Hunkpapów, Dwa Kotły (Two Kettles), Bez
języka.<br>W czasach, gdy zacznie się opowieść o wielkich wodzach Dakotów, dzielili się oni na trzy główne odłamy: Wschodnich, Środkowych i Zachodnich.<br>Najdalej na wschodzie, na obszarach dzisiejszej Minnesoty, mieli swoje tereny Santiowie, do których byli zaliczani: Sissetonowie, Wahpetonowie, Mdewakantowie i Wahpekutowie. To właśnie oni przybrali dla swego narodu miano Dakota.<br>Nakotami nazywali siebie Indianie ze wschodnich prerii stanu Południowa Dakota - Janktonowie, w których skład wchodzili również Janktonajowie.<br>Lakota - tak mówili o sobie prawdziwi koczownicy Wielkich Prerii, najliczniejsi Zachodni Siuksowie, zwani Titonami. To potężne plemię tworzyły następujące szczepy: Brileów (z franc. br^ulé - spalony, zdewastowany), Hunkpapów, Dwa Kotły (Two Kettles), Bez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego