Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
nie funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W tym celu obok dalszego rozwoju specjalistycznych placówek opiekuńczo wychowawczych należy umożliwić matkom korzystanie z trzyletniego urlopu na wychowanie dziecka. Ze względu na trudną sytuację materialną tych rodzin, oczywistym jest, że powinien to być płatny urlop, lub specjalny datek niewiele odbiegający swoją wysokością od otrzymywanej płacy.
Dobrodziejstwem dla samotnych rodziców byłyby też świetlice osiedlowo-dzielnicowe mogące przyjąć dzieci pod opiekę krótkoterminową, na czas wykonywania pewnych czynności poza domem, kolidujących z czynnościami opiekuńczymi.
Reasumując trzeba stwierdzić, że ogólna sytuacja rodzin biologicznie niepełnych jest trudna i wymaga od polityki społecznej wszechstronnej pomocy. Ponieważ jest to stosunkowo mała grupa społeczeństwa
nie funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W tym celu obok dalszego rozwoju specjalistycznych placówek opiekuńczo wychowawczych należy umożliwić matkom korzystanie z trzyletniego urlopu na wychowanie dziecka. Ze względu na trudną sytuację materialną tych rodzin, oczywistym jest, że powinien to być płatny urlop, lub specjalny datek niewiele odbiegający swoją wysokością od otrzymywanej płacy. <br> Dobrodziejstwem dla samotnych rodziców byłyby też świetlice osiedlowo-dzielnicowe mogące przyjąć dzieci pod opiekę krótkoterminową, na czas wykonywania pewnych czynności poza domem, kolidujących z czynnościami opiekuńczymi. <br> Reasumując trzeba stwierdzić, że ogólna sytuacja rodzin biologicznie niepełnych jest trudna i wymaga od polityki społecznej wszechstronnej pomocy. Ponieważ jest to stosunkowo mała grupa społeczeństwa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego