Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 11
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
stowarzyszenia będzie możliwe po podpisaniu stosownego porozumienia.
3. Zarząd Gminy prowadził rozmowy ze Społecznym Komitetem Gazyfikacji w Starem Bystrem w sprawie przyśpieszenia realizacji gazyfikacji tej miejscowości.
4. Trwają negocjacje z właścicielką w sprawie sfinalizowania transakcji kupna części budynku byłej apteki dla potrzeb gminy.
5. Zarząd Gminy po zasięgnięciu opinii Zarządu Gminnego ZOSP, prezesa Zarządu Powiatowego Związku oraz komendanta powiatowego PSP postanowił nie przyjąć rezygnacji z funkcji komendanta gminnego druha Józefa Lei z powodu braku uzasadnionych podstaw do rezygnacji.
6. Na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej oraz przy uwzględnieniu ubiegłorocznych cen ustalono, że koszt budowy kolektora głównego w Chochołowie, kolektorów II rzędu w
stowarzyszenia będzie możliwe po podpisaniu stosownego porozumienia.<br>3. Zarząd Gminy prowadził rozmowy ze Społecznym Komitetem Gazyfikacji w Starem Bystrem w sprawie przyśpieszenia realizacji gazyfikacji tej miejscowości.<br>4. Trwają negocjacje z właścicielką w sprawie sfinalizowania transakcji kupna części budynku byłej apteki dla potrzeb gminy.<br>5. Zarząd Gminy po zasięgnięciu opinii Zarządu Gminnego ZOSP, prezesa Zarządu Powiatowego Związku oraz komendanta powiatowego PSP postanowił nie przyjąć rezygnacji z funkcji komendanta gminnego druha Józefa Lei z powodu braku uzasadnionych podstaw do rezygnacji.<br>6. Na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej oraz przy uwzględnieniu ubiegłorocznych cen ustalono, że koszt budowy kolektora głównego w Chochołowie, kolektorów II rzędu w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego