Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
gruncie rzeczy okolicznościami czysto zewnętrznymi, dostarczają tym badaniom nowego impulsu, skłaniają do prób zamknięcia pewnego ich etapu i planowania przyszłych badań. Sprzyjają też jakże ważnym decyzjom o udziale stałej materialnej pomocy tego rodzaju pracom. Pomoc taką badania nad Hallerem mają, jak się wydaje, zagearantowaną m.in. dzięki "Fundacji Albrechta von Hallera" utworzonej w Bernie przez tamtejszą Burgergemeinde z okazji obchodzonej rocznicy.
Andrzej Bednarczyk
(Warszawa)

LISTY DO REDAKCJI
W związku ze sprawozdaniem p. Z.J. Wójcika z posiedzenia Komitetu Historii Nauki poświęconego dyskusji nad przygotowanym do druku IV tomem Historii Nauki Polskiejwyjaśniam, że informacja, jakobym twierdził, iż opracowanie o szkole lwowsko-warszawskiej
gruncie rzeczy okolicznościami czysto zewnętrznymi, dostarczają tym badaniom nowego impulsu, skłaniają do prób zamknięcia pewnego ich etapu i planowania przyszłych badań. Sprzyjają też jakże ważnym decyzjom o udziale stałej materialnej pomocy tego rodzaju pracom. Pomoc taką badania nad Hallerem mają, jak się wydaje, zagearantowaną m.in. dzięki "Fundacji Albrechta von Hallera" utworzonej w Bernie przez tamtejszą Burgergemeinde z okazji obchodzonej rocznicy.<br>&lt;au&gt;Andrzej Bednarczyk&lt;/au&gt;<br>(Warszawa)&lt;/div&gt;<br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;LISTY DO REDAKCJI&lt;/tit&gt;<br> W związku ze sprawozdaniem p. Z.J. Wójcika z posiedzenia Komitetu Historii Nauki poświęconego dyskusji nad przygotowanym do druku IV tomem &lt;hi rend="italic"&gt;Historii Nauki Polskiej&lt;/hi&gt;wyjaśniam, że informacja, jakobym twierdził, iż opracowanie o szkole lwowsko-warszawskiej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego