Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
19 marca), nie obaliły tronów w Austrii i Prusach, lecz zdezorganizowały na tyle aparat władz zaborczych, że dały dwom dzielnicom Polski szanse swobodnego działania. Tysiące emigrantów polskich: jedni pieszo, drudzy koleją, ruszali w drogę do kraju. Przez Berlin, w kierunku Poznania i Krakowa podążali zarówno członkowie Centralizacji, jak i Hotelu Lambert.

88. Powstanie poznańskie

W Poznańskiem wydarzenia 1846 r. przyczyniły się do zaostrzenia antagonizmów: zarówno klasowych, jak i narodowych. Komornicy wyłączeni z regulacji reagowali silnie na wieści z Galicji. Na przednówku 1848 r. po wsiach i po miasteczkach doszło do rozruchów głodowych, do wystąpień przeciwko dworom. Równocześnie represje pruskie przeciwko patriotom
19 marca), nie obaliły tronów w Austrii i Prusach, lecz zdezorganizowały na tyle aparat władz zaborczych, że dały dwom dzielnicom Polski szanse swobodnego działania. Tysiące emigrantów polskich: jedni pieszo, drudzy koleją, ruszali w drogę do kraju. Przez Berlin, w kierunku Poznania i Krakowa podążali zarówno członkowie Centralizacji, jak i Hotelu Lambert.<br><br>88. Powstanie poznańskie<br><br>W Poznańskiem wydarzenia 1846 r. przyczyniły się do zaostrzenia antagonizmów: zarówno klasowych, jak i narodowych. Komornicy wyłączeni z regulacji reagowali silnie na wieści z Galicji. Na przednówku 1848 r. po wsiach i po miasteczkach doszło do rozruchów głodowych, do wystąpień przeciwko dworom. Równocześnie represje pruskie przeciwko patriotom
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego