Typ tekstu: Książka
Autor: Waniek Henryk
Tytuł: Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257-1957
Rok: 1996
konfiguracjach.
Domysł jest prawdopodobny, choć niekoniecznie trafny. Dobrze będzie
przeto poddać go próbie wątpliwości.

Obraz VI - Acuatio - przedstawia Księżyc w płomieniach, który to
symbol uzupełnia, brzmiące jak zwiastowanie, anielskie imię Gabriel.
Dalej mamy figurę VII - Leo Viridis. Lew jest astrologicznym idiomem
Słońca (a także złota i ognia). Cóż jednak oznacza Lew Zielony? Nawet
bez znajomości szyfru hermetycznego wiemy, że zieleń odpowiada wodzie.
Właśnie ten kolor symbolizuje ją w całym traktacie. Mamy więc przeciwne
elementy - wodę i ogień. Zielony Lew przedziera się przez płomienie.
Może to alegoria biologii? Vis vitalis? Przywołam przy okazji dzieło
zatytułowane Zielony Lew albo światło filozofów... - De Groene
konfiguracjach.<br>Domysł jest prawdopodobny, choć niekoniecznie trafny. Dobrze będzie<br>przeto poddać go próbie wątpliwości.<br>&lt;gap&gt;<br> Obraz VI - Acuatio - przedstawia Księżyc w płomieniach, który to<br>symbol uzupełnia, brzmiące jak zwiastowanie, anielskie imię Gabriel.<br> Dalej mamy figurę VII - Leo Viridis. Lew jest astrologicznym idiomem<br>Słońca (a także złota i ognia). Cóż jednak oznacza Lew Zielony? Nawet<br>bez znajomości szyfru hermetycznego wiemy, że zieleń odpowiada wodzie.<br>Właśnie ten kolor symbolizuje ją w całym traktacie. Mamy więc przeciwne<br>elementy - wodę i ogień. Zielony Lew przedziera się przez płomienie.<br>Może to alegoria biologii? Vis vitalis? Przywołam przy okazji dzieło<br>zatytułowane Zielony Lew albo światło filozofów... - De Groene
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego