Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
5. Naciśnięciem klawisza [F1] zadecydować o sposobie traktowania przez program wielkich i małych liter.
6. W zależności od potrzeb naciśnięciem klawisza [F2] uaktywnić wyszukiwanie kontekstowe.
7. W razie potrzeby naciśnięciem klawisza [F3] określić, czy wyszukiwanie ma być ograniczone do fraz pisanych czcionką wykorzystaną przez Ciebie w polu Szukana fraza.
8. Naciskając odpowiednią liczbę razy klawisz [F4] poinformować program, czy wstawiona fraza ma być wpisana czcionką obowiązującą dotychczas w danym miejscu tekstu, czy też czcionką określoną w polu Wymień na.
9. Naciśnięciem klawiszy [F5] lub [F6] powiadomić program o tym, jakiej części dokumentu (począwszy do pozycji kursora) ma dotyczyć operacja wymiany.
10
5. Naciśnięciem klawisza [F1] zadecydować o sposobie traktowania przez program wielkich i małych liter.<br>6. W zależności od potrzeb naciśnięciem klawisza [F2] uaktywnić wyszukiwanie kontekstowe.<br>7. W razie potrzeby naciśnięciem klawisza [F3] określić, czy wyszukiwanie ma być ograniczone do fraz pisanych czcionką wykorzystaną przez Ciebie w polu Szukana fraza.<br>8. Naciskając odpowiednią liczbę razy klawisz [F4] poinformować program, czy wstawiona fraza ma być wpisana czcionką obowiązującą dotychczas w danym miejscu tekstu, czy też czcionką określoną w polu Wymień na.<br>9. Naciśnięciem klawiszy [F5] lub [F6] powiadomić program o tym, jakiej części dokumentu (począwszy do pozycji kursora) ma dotyczyć operacja wymiany.<br>10
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego