Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
stopniu mogą znaleźć uzyskane wyniki. Najważniejszą właściwością tych cech powinno być możliwie jak najlepsze odzwierciedlenie wpływu procesów urbanizacji i przemysłowienia na zmiany w strukturze przestrzennej rolnictwa. Jednocześnie cechy powinny umożliwić systematyzację rolnictwa czyli typologię i regionalizację, a więc być powszechnie uważane za najwierniej oddające rolnictwo jako złożony kompleks organizacyjno-produkcyjny. Nie bez znaczenia jest także ich charakter syntetyczny i mierzalny. Dodatkową właściwością cech powinna być ich duża zmienność w przestrzeni, gdyż "duże różnice cech łatwiejsze są do rozgraniczania i lepiej segregują badane jednostki" (W. Młynarczyk, 1970, s. 96). Cechy diagnostyczne powinny posiadać dodatkowy walor słabej korelacji między sobą lub w ogóle nie być
stopniu mogą znaleźć uzyskane wyniki. Najważniejszą właściwością tych cech powinno być możliwie jak najlepsze odzwierciedlenie wpływu procesów urbanizacji i przemysłowienia na zmiany w strukturze przestrzennej rolnictwa. <page nr=714> Jednocześnie cechy powinny umożliwić systematyzację rolnictwa czyli typologię i regionalizację, a więc być powszechnie uważane za najwierniej oddające rolnictwo jako złożony kompleks organizacyjno-produkcyjny. Nie bez znaczenia jest także ich charakter syntetyczny i mierzalny. Dodatkową właściwością cech powinna być ich duża zmienność w przestrzeni, gdyż "duże różnice cech łatwiejsze są do rozgraniczania i lepiej segregują badane jednostki" (W. Młynarczyk, 1970, s. 96). Cechy diagnostyczne powinny posiadać dodatkowy walor słabej korelacji między sobą lub w ogóle nie być
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego