Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
polskiej XVI w. nie jest historią całego piśmiennictwa epoki. Przeprowadzenie jasnego podziału między literaturą piękną a piśmiennictwem nieliterackim, fachowo-specjalistycznym nie jest zadaniem łatwym i w innych epokach. W XVI w. jest zadaniem szczególnie skomplikowanym, jako że wtedy właśnie ożywia się dwukierunkowy ruch: beletryzowaniu form użytkowych towarzyszy utylitaryzowanie form artystycznych. Niepodobna jednym zdaniem opowiedzieć, co w XVI w. jest literaturą, a co nią nie jest, można tylko to pytanie włączyć w ogólny system wartościowania, w tym wypadku wypowiadającego się poprzez postępowanie selekcyjne. Nie ma więc w tej książce specjalistycznego piśmiennictwa astronomicznego, matematycznego, medycznego, przyrodniczego czy ekonomicznego, są jednakże dzieje publicystyki społecznej
polskiej XVI w. nie jest historią całego piśmiennictwa epoki. Przeprowadzenie jasnego podziału między literaturą piękną a piśmiennictwem nieliterackim, fachowo-specjalistycznym nie jest zadaniem łatwym i w innych epokach. W XVI w. jest zadaniem szczególnie skomplikowanym, jako że wtedy właśnie ożywia się dwukierunkowy ruch: beletryzowaniu form użytkowych towarzyszy utylitaryzowanie form artystycznych. Niepodobna jednym zdaniem opowiedzieć, co w XVI w. jest literaturą, a co nią nie jest, można tylko to pytanie włączyć w ogólny system wartościowania, w tym wypadku wypowiadającego się poprzez postępowanie selekcyjne. Nie ma więc w tej książce specjalistycznego piśmiennictwa astronomicznego, matematycznego, medycznego, przyrodniczego czy ekonomicznego, są jednakże dzieje publicystyki społecznej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego