Typ tekstu: Książka
Autor: Przybylski Jerzy
Tytuł: Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920)
Rok: 1999
Nowogródek i Baranowicze oraz grupa piechoty gen. E. Rydza-Śmigłego - skierowana wraz z kawalerią ppłk. Władysława Beliny-Prażmowskiego na Wilno. 21 kwietnia po ciężkich walkach trwających od świtu 19 kwietnia 1919 r. zdobyto Wilno, w którym dzień później Józef Piłsudski wydał słynną odezwę skierowaną " do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego ".
Ofensywa kwietniowa na froncie litewsko-białoruskim przesunęła znacznie linię frontu na północny wschód od Wilna, a jednocześnie zaostrzyła i tak już napięte stosunki polsko-litewskie. Litwinom występującym zbrojnie przeciwko ówczesnej "polityce faktów dokonanych" Józefa Piłsudskiego pomagała zarówno Rosja Radziecka, zainteresowana utworzeniem na terenie ich państwa republiki socjalistycznej, jak i Niemcy okupujący
Nowogródek i Baranowicze oraz grupa piechoty gen. E. Rydza-Śmigłego - skierowana wraz z kawalerią ppłk. Władysława Beliny-Prażmowskiego na Wilno. 21 kwietnia po ciężkich walkach trwających od świtu 19 kwietnia 1919 r. zdobyto Wilno, w którym dzień później Józef Piłsudski wydał słynną odezwę skierowaną "&lt;gap&gt; do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego &lt;gap&gt;".<br>Ofensywa kwietniowa na froncie litewsko-białoruskim przesunęła znacznie linię frontu na północny wschód od Wilna, a jednocześnie zaostrzyła i tak już napięte stosunki polsko-litewskie. Litwinom występującym zbrojnie przeciwko ówczesnej "polityce faktów dokonanych" Józefa Piłsudskiego pomagała zarówno Rosja Radziecka, zainteresowana utworzeniem na terenie ich państwa republiki socjalistycznej, jak i Niemcy okupujący
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego