Typ tekstu: Książka
Autor: Kofta Krystyna
Tytuł: Wychowanie seksualne dla klasy wyższej, średniej i niższej
Rok: 2000
już encyklopedii (nowej, wielkiej i powszechnej) - jest "ONANIZM, med. patrz MASTURBACJA". Skąd się wzięła nazwa? Domyślamy się, że z Biblii, od imienia Onana, lecz encyklopedia nie wyjaśnia nam jej pochodzenia.
A jednak Kopaliński jest niezawodny. W Słowniku wyrazów obcych znajdujemy wskazówkę pod: "ONANIA, onanizm, samogwałt, masturbacja, coitus interruptus - od imienia Onana, syna Judy; por. Biblia (Gen., 38, 9)".

Przyjrzymy się źródłu:
"8. Tedy rzekł Judas do Onana: Wnijdź do żony brata twego, a złącz się z nią prawem powinowactwa, i wzbudź nasienie bratu twemu. 9. Lecz wiedząc Onan, iż to potomstwo nie jemu być miało, gdy wchodził do żony brata swego
już encyklopedii (nowej, wielkiej i powszechnej) - jest "ONANIZM, med. patrz MASTURBACJA". Skąd się wzięła nazwa? Domyślamy się, że z Biblii, od imienia Onana, lecz encyklopedia nie wyjaśnia nam jej pochodzenia.<br>A jednak Kopaliński jest niezawodny. W Słowniku wyrazów obcych znajdujemy wskazówkę pod: "ONANIA, onanizm, samogwałt, masturbacja, coitus interruptus - od imienia Onana, syna Judy; por. Biblia (Gen., 38, 9)".<br><br>Przyjrzymy się źródłu:<br>&lt;q&gt;"8. Tedy rzekł Judas do Onana: Wnijdź do żony brata twego, a złącz się z nią prawem powinowactwa, i wzbudź nasienie bratu twemu. 9. Lecz wiedząc Onan, iż to potomstwo nie jemu być miało, gdy wchodził do żony brata swego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego