Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
na możliwość skrzywienia wyników.
Zastosowano trzystopniowy schemat doboru próby. Najpierw w losowaniu warstwowym zostały wylosowane gminy. Warstwy zostały utworzone po skrzyżowaniu dwóch kryteriów: województwa (16 warstw) oraz klasy wielkości miejscowości (4 warstwy). W efekcie otrzymano 60 warstw i w każdej z nich niezależnie i proporcjonalnie do jej wielkości losowano gminy. Operatorem losowania był zbiór wszystkich gmin.
W drugim etapie losowania operatorem był rejestr PESEL. W wylosowanych gminach dokonano losowania adresów lokali, gdzie poszukiwano respondentów.
W trzecim etapie losowania dobierano losowo jedną osobę, spośród mieszkających pod danym adresem. Ten etap losowania był przeprowadzany przez ankietera z zastosowaniem siatki Kish'a. Pierwszym krokiem procedury
na możliwość skrzywienia wyników.<br> Zastosowano trzystopniowy schemat doboru próby. Najpierw w losowaniu warstwowym zostały wylosowane gminy. Warstwy zostały utworzone po skrzyżowaniu dwóch kryteriów: województwa (16 warstw) oraz klasy wielkości miejscowości (4 warstwy). W efekcie otrzymano 60 warstw i w każdej z nich niezależnie i proporcjonalnie do jej wielkości losowano gminy. Operatorem losowania był zbiór wszystkich gmin. <br> W drugim etapie losowania operatorem był rejestr PESEL. W wylosowanych gminach dokonano losowania adresów lokali, gdzie poszukiwano respondentów. <br> W trzecim etapie losowania dobierano losowo jedną osobę, spośród mieszkających pod danym adresem. Ten etap losowania był przeprowadzany przez ankietera z zastosowaniem siatki Kish'a. Pierwszym krokiem procedury
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego