Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
założenia z założeniami innych dziedzin wiedzy zajmujących się relacjami "człowiek-środowisko". Geoekologia, jak zresztą wskazuje jej nazwa, jest dziedziną wiedzy usytuowaną na pograniczu geografii i ekologii. Przejęła ona wiele terminów, pojęć i założeń teoretycznych wypracowanych przez czołowych teoretyków ekologii: Clementsa i Shelforda (1939), Kershawa (1954), Oduma (1977) lub Soczawę (1979). Paradygmat ekologiczny jest fundamentem geoekologicznego myślenia i źródłem inspiracji w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Stosuje ona również instrumentarium teoretyczno-metodologiczne geografii, z którego wybiera koncepcje adekwatne do całościowego, kompleksowego sposobu ujmowania relacji "człowiek-środowisko". Bliższe geoekologii są więc idee głoszone niegdyś przez Hettnera lub Vidal de la Blanche'a, niż redukcjonistyczne koncepcje "geografii
założenia z założeniami innych dziedzin wiedzy zajmujących się relacjami "człowiek-środowisko". Geoekologia, jak zresztą wskazuje jej nazwa, jest dziedziną wiedzy usytuowaną na pograniczu geografii i ekologii. Przejęła ona wiele terminów, pojęć i założeń teoretycznych wypracowanych przez czołowych teoretyków ekologii: Clementsa i Shelforda (1939), Kershawa (1954), Oduma (1977) lub Soczawę (1979). Paradygmat ekologiczny jest fundamentem geoekologicznego myślenia i źródłem inspiracji w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Stosuje ona również instrumentarium teoretyczno-metodologiczne geografii, z którego wybiera koncepcje adekwatne do całościowego, kompleksowego sposobu ujmowania relacji "człowiek-środowisko". Bliższe geoekologii są więc idee głoszone niegdyś przez Hettnera lub Vidal de la Blanche'a, niż redukcjonistyczne koncepcje "geografii
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego