Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
stosuje zawężoną interpretację tej kategorii, definiując ją jako "koszty ponoszone w związku z gwarantowaniem i zapewnieniem zadowalającej jakości, a także straty ponoszone z powodu nie osiągnięcia zadawalającej jakości". Nie objaśniono co to jest jakość zadawalająca i kogo ma zadowolić oraz czym są i kogo dotyczą straty, wynikające z niezadowalającej jakości. Ponadto, nie sprecyzowano zakresu "związku" kosztów z gwarantowaniem i zapewnieniem jakości. Merytorycznie niepoprawnie zaliczono i włączono straty do kosztów. Całkowicie pominięto problem kosztów wytworzenia jakości.

Straty związane z jakością
Po raz drugi w normie ISO 8402 występuje kategoria strat, które w tym przypadku oznaczają "straty powodowane niewykorzystaniem potencjału zasobów w procesach
stosuje zawężoną interpretację tej kategorii, definiując ją jako "koszty ponoszone w związku z gwarantowaniem i zapewnieniem zadowalającej jakości, a także straty ponoszone z powodu nie osiągnięcia zadawalającej jakości". Nie objaśniono co to jest jakość zadawalająca i kogo ma zadowolić oraz czym są i kogo dotyczą straty, wynikające z niezadowalającej jakości. Ponadto, nie sprecyzowano zakresu "związku" kosztów z gwarantowaniem i zapewnieniem jakości. Merytorycznie niepoprawnie zaliczono i włączono straty do kosztów. Całkowicie pominięto problem kosztów wytworzenia jakości.<br><br>&lt;tit&gt;Straty związane z jakością&lt;/&gt;<br>Po raz drugi w normie ISO 8402 występuje kategoria strat, które w tym przypadku oznaczają "straty powodowane niewykorzystaniem potencjału zasobów w procesach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego