Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
na mapie. Umożliwią mu one przygotowanie danych kontrolnych do każdego celu. Ponadto cele w terenie należy ponumerować i oznaczyć odpowiednimi tabliczkami, co ułatwi kierowanie pozorowaniem. Odpowiednio do zadań, które będą przerabiane w czasie treningu, wybiera się następnie na podstawie mapy jedno lub kilka stanowisk ogniowych i określa, się ich współrzędne. Stanowiska ogniowe wybiera się w ten sposób, aby do jednego celu mogło "strzelać" kilku oficerów, ale z różnych stanowisk ogniowych. Ponadto, aby nie zmieniając punktu obserwacyjnego. lecz tylko położenie stanowiska ogniowego, można było wykonywać "strzelanie" z dużym kątem obserwacji.
Po wybraniu celów i stanowisk ogniowych kierownik zajęcia opracowuje kontrolne dane początkowe, które
na mapie. Umożliwią mu one przygotowanie danych kontrolnych do każdego celu. Ponadto cele w terenie należy ponumerować i oznaczyć odpowiednimi tabliczkami, co ułatwi kierowanie pozorowaniem. Odpowiednio do zadań, które będą przerabiane w czasie treningu, wybiera się następnie na podstawie mapy jedno lub kilka stanowisk ogniowych i określa, się ich współrzędne. Stanowiska ogniowe wybiera się w ten sposób, aby do jednego celu mogło "strzelać" kilku oficerów, ale z różnych stanowisk ogniowych. Ponadto, aby nie zmieniając punktu obserwacyjnego. lecz tylko położenie stanowiska ogniowego, można było wykonywać "strzelanie" z dużym kątem obserwacji.<br>Po wybraniu celów i stanowisk ogniowych kierownik zajęcia opracowuje kontrolne dane początkowe, które
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego