Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
szczególnym nie wyróżnia się na tle twórczości wierszopisów końca stulecia. W Iephthesie najbardziej interesujący jest program wpisania biblijnego tematu w poetykę tragedii antycznej, czyli - inaczej mówiąc - powszechna podówczas tendencja poszukiwania motywów analogicznych.
Motywami analogicznymi będziemy nazywać motywy, z których jeden pochodzi z mitologii greckiej, drugi z Pisma świętego, zazwyczaj ze Starego Testamentu, i które są na tyle do siebie podobne, że mogą być rozpatrywane jako dwa warianty jednego fabularnego schematu. Tak np. ofiarowanie Izaaka przez Abrahama przypomina ofiarowanie Ifigenii w Aulidzie przez Agamemnona; kuszenie i fałszywe oskarżenie Józefa w Egipcie przez żonę Putyfara stanowi paralelę do motywu Hipolita uwodzonego i oczernionego przez
szczególnym nie wyróżnia się na tle twórczości wierszopisów końca stulecia. W Iephthesie najbardziej interesujący jest program wpisania biblijnego tematu w poetykę tragedii antycznej, czyli - inaczej mówiąc - powszechna podówczas tendencja poszukiwania motywów analogicznych.<br>Motywami analogicznymi będziemy nazywać motywy, z których jeden pochodzi z mitologii greckiej, drugi z Pisma świętego, zazwyczaj ze Starego Testamentu, i które są na tyle do siebie podobne, że mogą być rozpatrywane jako dwa warianty jednego fabularnego schematu. Tak np. ofiarowanie Izaaka przez Abrahama przypomina ofiarowanie Ifigenii w Aulidzie przez Agamemnona; kuszenie i fałszywe oskarżenie Józefa w Egipcie przez żonę Putyfara stanowi paralelę do motywu Hipolita uwodzonego i oczernionego przez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego