Typ tekstu: Książka
Autor: Tyloch Witold
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
większość opisanych w tych księgach wydarzeń. Niektórzy współcześni autorzy uważają, że opowieść o narodzinach Samuela dotyczyła Saula, gdyż raczej do hebrajskiej formy tego imienia (Szaul - uproszony) nawiązuje wyjaśnienie jego etymologii (hebr. szeiltiw - uprosiłam go), polegającej na grze słów (1 Sm 1, 20). Zjawisko to zresztą często spotyka się w księgach Starego Testamentu. Opowieść o narodzinach, rozpoczynająca pierwszą księgę, miała zdaniem tych samych autorów wyjaśnić fakt poświęcenia chłopca służbie w świątyni Jahwe w Szilo, gdzie znajdowała się wówczas arka przymierza. Świątynia i arka znajdowały się wówczas na terenach należących do plemienia Efraim. Toteż jest mało prawdopodobne, by dopuszczano do jej służby Beniaminitę, którym
większość opisanych w tych księgach wydarzeń. Niektórzy współcześni autorzy uważają, że opowieść o narodzinach Samuela dotyczyła Saula, gdyż raczej do hebrajskiej formy tego imienia (Szaul - uproszony) nawiązuje wyjaśnienie jego etymologii (hebr. szeiltiw - uprosiłam go), polegającej na grze słów (1 Sm 1, 20). Zjawisko to zresztą często spotyka się w księgach Starego Testamentu. Opowieść o narodzinach, rozpoczynająca pierwszą księgę, miała zdaniem tych samych autorów wyjaśnić fakt poświęcenia chłopca służbie w świątyni Jahwe w Szilo, gdzie znajdowała się wówczas arka przymierza. Świątynia i arka znajdowały się wówczas na <page nr= 92> terenach należących do plemienia Efraim. Toteż jest mało prawdopodobne, by dopuszczano do jej służby Beniaminitę, którym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego