Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
tab. 4.3: ((...)) otrzymamy ze wzoru (6.2.2-3): ((...)) Jak widać, wynik jest tylko nieznacznie większy od 2, a więc tylko bardzo niewielka część neutronów może być użyta na rzeczywiste mnożenie paliwa, gdyż z 2 neutronów jeden idzie na podtrzymanie łańcucha, drugi na reprodukcję zużytego jądra 23`9˙i Stopień powielania jest więc w reaktorach termicznych równy zeru lub bliski zera.
Stosunek ((...)) zależy jednak silnie od energii neutronów, jak to pokazano na rys. 6.8 dla ((...)) zatem również współczynnik zależy od tej wielkości (patrz rys. 6.9).
Dla ilustracji podamy wartość współczynnika rozszczepienia dla kilku materiałów rozszczepialnych. Neutrony termiczne ((...)) Neutrony
tab. 4.3: ((...)) otrzymamy ze wzoru (6.2.2-3): ((...)) Jak widać, wynik jest tylko nieznacznie większy od 2, a więc tylko bardzo niewielka część neutronów może być użyta na rzeczywiste mnożenie paliwa, gdyż z 2 neutronów jeden idzie na podtrzymanie łańcucha, drugi na reprodukcję zużytego jądra 23`9˙i Stopień powielania jest więc w reaktorach termicznych równy zeru lub bliski zera.<br> Stosunek ((...)) zależy jednak silnie od energii neutronów, jak to pokazano na rys. 6.8 dla ((...)) zatem również współczynnik zależy od tej wielkości (patrz rys. 6.9).<br> Dla ilustracji podamy wartość współczynnika rozszczepienia dla kilku materiałów rozszczepialnych. Neutrony termiczne ((...)) Neutrony
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego