Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Metropol
Nr: 04.12
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2001
pierwszych dwóch latach, ale tylko w sytuacji, gdy zgodzą się na to jednomyślnie wszystkie państwa. Ta reguła ma obowiązywać do piątego roku po poszerzeniu, kiedy nastąpi otwarcie rynków pracy w całej Unii Europejskiej.
Propozycje Komisji Europejskiej wywołały zaniepokojenie państw kandydujących, które liczę na jak najszybsze otwarcie unijnego rynku pracy.
(PAP)Stopy procentowe pozostają bez zmian

Rada Europejskiego Banku Centralnego pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe.
Podstawowa stopa kredytu refinansowego wynosi nadal 4,75 proc., stopa oprocentowania depozytów przyjmowanych od banków 3,75 proc., a stopa pożyczek udzielanych bankom komercyjnym 5,75 proc.
Większość analityków pytanych wcześniej o opinię liczyła na to, że
pierwszych dwóch latach, ale tylko w sytuacji, gdy zgodzą się na to jednomyślnie wszystkie państwa. Ta reguła ma obowiązywać do piątego roku po poszerzeniu, kiedy nastąpi otwarcie rynków pracy w całej Unii Europejskiej.<br>Propozycje Komisji Europejskiej wywołały zaniepokojenie państw kandydujących, które liczę na jak najszybsze otwarcie unijnego rynku pracy.<br>&lt;au&gt;(PAP)&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news"&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Stopy procentowe pozostają bez zmian&lt;/&gt;<br><br>Rada Europejskiego Banku Centralnego pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe.<br>Podstawowa stopa kredytu refinansowego wynosi nadal 4,75 proc., stopa oprocentowania depozytów przyjmowanych od banków 3,75 proc., a stopa pożyczek udzielanych bankom komercyjnym 5,75 proc.<br>Większość analityków pytanych wcześniej o opinię liczyła na to, że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego