Typ tekstu: Książka
Autor: Bilica Krzysztof
Tytuł: WIESZCZY PTAK GAMAJUN
Rok: 2002
dźwięki na ziemi!" W tym wykrzyknieniu została zawarta opozycja muzyki niesłyszalnej i słyszalnej, muzyki boskiej i ludzkiej, doskonałej i niedoskonałej, także opozycja dwóch "przestrzeni", dwóch toposów: nieba i ziemi, przeciwstawienie sacrum i profanum, muzyki kosmicznej, którą rozbrzmiewa kosmos (musica mundana), i muzyki ludzkiej, którą powinien być wypełniony człowiek (musica humana).
Teologowie średniowieczni uznali liczbę 3 za symbol Boskiej pełni i doskonałości, uosobionej w Trójcy Świętej. Od teologów przejęli tę symbolikę twórcy i teoretycy muzyki, wyznaczając na długo muzyce religijnej trójdzielną menzurę rytmiczną jako zasadę (trójdzielną czyli doskonałą - perfectio), w odróżnieniu od rzadziej stosowanego podziału dwudzielnego (niedoskonałego - imperfectio), zarezerwowanego raczej dla muzyki
dźwięki na ziemi!" W tym wykrzyknieniu została zawarta opozycja muzyki niesłyszalnej i słyszalnej, muzyki boskiej i ludzkiej, doskonałej i niedoskonałej, także opozycja dwóch "przestrzeni", dwóch toposów: nieba i ziemi, przeciwstawienie sacrum i profanum, muzyki kosmicznej, którą rozbrzmiewa kosmos (musica mundana), i muzyki ludzkiej, którą powinien być wypełniony człowiek (musica humana).<br>Teologowie średniowieczni uznali liczbę 3 za symbol Boskiej pełni i doskonałości, uosobionej w Trójcy Świętej. Od teologów przejęli tę symbolikę twórcy i teoretycy muzyki, wyznaczając na długo muzyce religijnej trójdzielną menzurę rytmiczną jako zasadę (trójdzielną czyli doskonałą - perfectio), w odróżnieniu od rzadziej stosowanego podziału dwudzielnego (niedoskonałego - imperfectio), zarezerwowanego raczej dla muzyki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego