Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
sposobem liczenia stopni pokrewieństwa na kolejnych zgięciach ręki i palca.
Termin parentilla w edykcie Rotariego i termin sibbe w Sachsenspiegel miały podobną konotację. W obu wypadkach chodziło o grupę uszeregowaną w siedem stopni pokrewieństwa i traktowaną jako krąg potencjalnych spadkobierców. Nie należy budować na tej zbieżności zbyt daleko idących uogólnień. W czasie, który dzielił te dwa źródła, treści społeczne kryjące się za wyrazem sippe (ród) i jego łacińskim odpowiednikiem mogły, a nawet musiały ulec poważnym zmianom. Istotniejsze od zbieżności z trzynastowiecznym landrechtem może być to, że termin parentilla występuje w bardzo podobnym kontekście w edykcie Rotariego i w Prawie salickim.
Tytuł XLIV
sposobem liczenia stopni pokrewieństwa na kolejnych zgięciach ręki i palca.<br>Termin parentilla w edykcie Rotariego i termin sibbe w Sachsenspiegel miały podobną konotację. W obu wypadkach chodziło o grupę uszeregowaną w siedem stopni pokrewieństwa i traktowaną jako krąg potencjalnych spadkobierców. Nie należy budować na tej zbieżności zbyt daleko idących uogólnień. W czasie, który dzielił te dwa źródła, treści społeczne kryjące się za wyrazem sippe (ród) i jego łacińskim odpowiednikiem mogły, a nawet musiały ulec poważnym zmianom. Istotniejsze od zbieżności z trzynastowiecznym landrechtem może być to, że termin parentilla występuje w bardzo podobnym kontekście w edykcie Rotariego i w Prawie salickim.<br>Tytuł XLIV
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego