Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
razie potrzeby - naciskając klawisze strzałek przy wciśniętym [Ctrl] przesuń wykreślony symbol na właściwe miejsce.
6. Zakończ kreślenie symbolu naciśnięciem klawisza [Esc].
7. Powtarzaj czynności przedstawione w punktach od 1 do 6 dla wszystkich wchodzących w skład wzoru symboli specjalnych (wzór jest prosty, więc tych symboli nie będzie znowu tak dużo).


W trybie edycji wstawienie w tekst rysunku odnotowane jest jedynie przez obecność informującego o tym, charakterystycznego napisu. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda strona wzbogacona grafiką, musisz skorzystać z graficznego podglądu strony. Przypominam, że możesz to zrobić trzema sposobami:
- naciskając klawisze [F4], [F8] (czyli wybierając polecenie Linia|Obraz strony);
- naciskając klawisze [Ctrl+F8] (czyli
razie potrzeby - naciskając klawisze strzałek przy wciśniętym [Ctrl] przesuń wykreślony symbol na właściwe miejsce.<br>6. Zakończ kreślenie symbolu naciśnięciem klawisza [Esc].<br>7. Powtarzaj czynności przedstawione w punktach od 1 do 6 dla wszystkich wchodzących w skład wzoru symboli specjalnych (wzór jest prosty, więc tych symboli nie będzie znowu tak dużo).<br><br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br>W trybie edycji wstawienie w tekst rysunku odnotowane jest jedynie przez obecność informującego o tym, charakterystycznego napisu. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda strona wzbogacona grafiką, musisz skorzystać z graficznego podglądu strony. Przypominam, że możesz to zrobić trzema sposobami:<br>- naciskając klawisze [F4], [F8] (czyli wybierając polecenie Linia|Obraz strony);<br>- naciskając klawisze [Ctrl+F8] (czyli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego