Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
a więc postaci stojących na szczytach ówczesnej hierarchii społecznej. Szary człowiek mógł wejść do tej literatury pod warunkiem, że jego żywot stanowił ilustrację jakiejś tezy moralnej, osadzonej najczęściej w kontekście wyznaniowym.
Można tu wymienić przykładowo żywot Tomasza Zielińskiego (1586), w którym Hieronim Powodowski zawarł wzorzec szlachcica epoki kontrreformacji, opowieść Kaspra Wilkowskiego o przyczynach jego nawrócenia się na katolicyzm (1583) czy analogiczną, choć o wiele późniejszą, relację Ludwika Sienickiego, który z kalwinisty stał się zwolennikiem Rzymu. Różnowiercy przeciwstawiali tym budującym opowieściom Historyję żałosną a straszliwą o Franciszku Spierze (1550), o tragicznym końcu konwertyty, który pod naciskiem weneckiej inkwizycji wyparł się luteranizmu. Jeśli
a więc postaci stojących na szczytach ówczesnej hierarchii społecznej. Szary człowiek mógł wejść do tej literatury pod warunkiem, że jego żywot stanowił ilustrację jakiejś tezy moralnej, osadzonej najczęściej w kontekście wyznaniowym.<br>Można tu wymienić przykładowo żywot Tomasza Zielińskiego (1586), w którym Hieronim Powodowski zawarł wzorzec szlachcica epoki kontrreformacji, opowieść Kaspra Wilkowskiego o przyczynach jego nawrócenia się na katolicyzm (1583) czy analogiczną, choć o wiele późniejszą, relację Ludwika Sienickiego, który z kalwinisty stał się zwolennikiem Rzymu. Różnowiercy przeciwstawiali tym budującym opowieściom Historyję żałosną a straszliwą o Franciszku Spierze (1550), o tragicznym końcu konwertyty, który pod naciskiem weneckiej inkwizycji wyparł się luteranizmu. Jeśli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego