Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 02.20 (8)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
przy tym pamiętać, że przynależność do Unii Europejskiej jest dobrowolna. Nikt nikogo nie zmusza do członkostwa i nikt nikogo nie trzyma na siłę. Jeżeli jednak przystąpiło się do wspólnoty, trzeba przestrzegać obowiązujących w niej reguł.

- Czy Unia Europejska będzie w stanie wypracować wspólną politykę zagraniczną?

- Staramy się do tego doprowadzić. Wkrótce podejmiemy kilka ważnych decyzji w tej sprawie. Do naszej koncepcji postaramy się włączyć takie elementy, jak utrzymywanie bezpieczeństwa i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych na naszym kontynencie. Ważną rolę będzie odgrywać dyplomacja, rozmieszczenie sił pokojowych i odbudowa krajów ze zniszczeń wojennych. Ten ostatni aspekt ma dotyczyć nie tylko odbudowy materialnej, lecz także
przy tym pamiętać, że przynależność do Unii Europejskiej jest dobrowolna. Nikt nikogo nie zmusza do członkostwa i nikt nikogo nie trzyma na siłę. Jeżeli jednak przystąpiło się do wspólnoty, trzeba przestrzegać obowiązujących w niej reguł.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who9&gt;- Czy Unia Europejska będzie w stanie wypracować wspólną politykę zagraniczną?&lt;/&gt;<br><br>&lt;who10&gt;- Staramy się do tego doprowadzić. Wkrótce podejmiemy kilka ważnych decyzji w tej sprawie. Do naszej koncepcji postaramy się włączyć takie elementy, jak utrzymywanie bezpieczeństwa i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych na naszym kontynencie. Ważną rolę będzie odgrywać dyplomacja, rozmieszczenie sił pokojowych i odbudowa krajów ze zniszczeń wojennych. Ten ostatni aspekt ma dotyczyć nie tylko odbudowy materialnej, lecz także
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego