Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
prawdopodobieństwo a priori i starał się zmaksymalizować przeciętną wartość użyteczności. Ściślej: rzeczywiste decyzje ludzkie dają się wytłumaczyć na gruncie takiej właśnie teorii. Wobec tego wystarczy postawić decydenta w sytuacji przymusowej (w sensie odpowiedniego systemu nagród za decyzję trafną i kar za błędną), aby nadał on jednak konkretne wartości liczbowe prawdopodobieństwom a priori. Ostatecznie może nawet wystarczyć wyobrażenie sobie takiej sytuacji.
Przeciwnicy bayesizmu odpowiadają, że z faktu, iż ludzie w pewien sposób się zachowują, nie wynika bynajmniej, iż należy im polecać takie właśnie zachowanie. Poza tym: można zapewne zmusić kogoś do tego, by zgadywał, ale nie wiadomo, dlaczego zgadywanie miałoby stanowić założenie teorii
prawdopodobieństwo a priori i starał się zmaksymalizować przeciętną wartość użyteczności. Ściślej: rzeczywiste decyzje ludzkie dają się wytłumaczyć na gruncie takiej właśnie teorii. Wobec tego wystarczy postawić decydenta w sytuacji przymusowej (w sensie odpowiedniego systemu nagród za decyzję trafną i kar za błędną), aby nadał on jednak konkretne wartości liczbowe prawdopodobieństwom a priori. Ostatecznie może nawet wystarczyć wyobrażenie sobie takiej sytuacji.<br> Przeciwnicy bayesizmu odpowiadają, że z faktu, iż ludzie w pewien sposób się zachowują, nie wynika bynajmniej, iż należy im polecać takie właśnie zachowanie. Poza tym: można zapewne zmusić kogoś do tego, by zgadywał, ale nie wiadomo, dlaczego zgadywanie miałoby stanowić założenie teorii
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego