Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 6
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 1978
Rok powstania: 2005
artyście o złudzenia perspektywiczne) przestrzeni, czasem wrażenie nakładania się na siebie czy wzajemnego przenikania kilku płaszczyzn. Linie dyktują statykę czy dynamiczność kompozycji, stać się mogą - najniespodziewaniej - nośnikami nastrojów, wrażeń, ekspresji, nieomal nośnikami treści. Artysta ma zresztą. głęboko tkwiącą świadomość tych możliwości. W katalogu wystawy znajdujemy takie oto sformułowania Stażewskiego? "...Sztuka abstrakcyjna nie pokazuje zewnętrznego aspektu materii, "przedmiotu", może jednak zachować kontakt ze zjawiskami i faktami konkretnymi z obiektywnymi świata zewnętrznego, gdyż jest sumą wrażeń i obserwacji, jest wyczuciem klimatu współczesności, wyrazem dynamizmu dzisiejszego życia, lirycznym obrazem epoki, w której odbywają się przewroty, powodowane wielkimi ruchami społecznymi, wynalazkami i odkryciami..."
Wydawać by
artyście o złudzenia perspektywiczne) przestrzeni, czasem wrażenie nakładania się na siebie czy wzajemnego przenikania kilku płaszczyzn. Linie dyktują statykę czy dynamiczność kompozycji, stać się mogą - najniespodziewaniej - nośnikami nastrojów, wrażeń, ekspresji, nieomal nośnikami treści. Artysta ma zresztą. głęboko tkwiącą świadomość tych możliwości. W katalogu wystawy znajdujemy takie oto sformułowania Stażewskiego? &lt;hi rend="italic"&gt;"...Sztuka abstrakcyjna nie pokazuje zewnętrznego aspektu materii, "przedmiotu", może jednak zachować kontakt ze zjawiskami i faktami konkretnymi z obiektywnymi świata zewnętrznego, gdyż jest sumą wrażeń i obserwacji, jest wyczuciem klimatu współczesności, wyrazem dynamizmu dzisiejszego życia, lirycznym obrazem epoki, w której odbywają się przewroty, powodowane wielkimi ruchami społecznymi, wynalazkami i odkryciami..."&lt;/&gt;<br>Wydawać by
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego