Typ tekstu: Książka
Autor: Czapski Józef
Tytuł: Patrząc
Rok wydania: 1996
Lata powstania: 1958-1960
ja do pierwszych abstrakcjonistów, tak rozumianych, na pewno zaliczyłbym nie Malewicza, a
właśnie Van Eycka, Cotana i nawet Dürera.
Określenie egzegety abstrakcjonizmu, Seuphora, przyjęte również przez
Dictionnaire de la peinture moderne, wyraża najlepiej to, co dziś pod
słowem abstrakcja jest najczęściej rozumiane. Sam będę się tu tego
sformułowania trzymał: "Sztuka abstrakcyjna to każda sztuka, która nie
zawiera w sobie żadnej ewokacji rzeczywistości, niezależnie od tego,
czy jest ona czy nie jest punktem wyjścia dla samego artysty".
Przyjmując tę formułę, możemy mówić, że są abstrakcyjne obrazy nie
tylko Malewicza czy Mondriana i ich następców lub obrazy taszystów, ale
i niektóre płótna Picassa
ja do pierwszych abstrakcjonistów, tak rozumianych, na pewno zaliczyłbym nie Malewicza, a<br>właśnie Van Eycka, Cotana i nawet Dürera.<br> Określenie egzegety abstrakcjonizmu, Seuphora, przyjęte również przez<br>Dictionnaire de la peinture moderne, wyraża najlepiej to, co dziś pod<br>słowem abstrakcja jest najczęściej rozumiane. Sam będę się tu tego<br>sformułowania trzymał: "Sztuka abstrakcyjna to każda sztuka, która nie<br>zawiera w sobie żadnej ewokacji rzeczywistości, niezależnie od tego,<br>czy jest ona czy nie jest punktem wyjścia dla samego artysty".<br> Przyjmując tę formułę, możemy mówić, że są abstrakcyjne obrazy nie<br>tylko Malewicza czy Mondriana i ich następców lub obrazy taszystów, ale<br>i niektóre płótna Picassa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego