Typ tekstu: Książka
Autor: Tyloch Witold
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
pozabiblijnych.
Autorów tych dzieł uważa się nieraz za filozofów, a ich dzieła za wyraz starożytnej filozofii hebrajskiej. Nie można jednak tym terminom nadawać znaczenia takiego, jakie miały w filozofii greckiej. Hebrajczycy bowiem w przeciwieństwie do dawnych Greków nie interesowali się rozważaniami teoretycznymi i spekulatywnymi. Byli przede wszystkim ludem praktycznym. Idee abstrakcyjne nie znalazły większego odbicia w ich języku, gdyż myśl ich obracała się raczej wokół zagadnień praktycznych. Nie znaczy to, że starożytni Hebrajczycy całkowicie stronili od problemów ogólnych. Jeśli jednak się nimi zajmowali, to mniej ich interesowały ostateczne przyczyny rzeczywistości, a bardziej zajmowała sama istota mądrości, która tę rzeczywistość pozwalała przybliżyć
pozabiblijnych. <br>Autorów tych dzieł uważa się nieraz za filozofów, a ich dzieła za wyraz starożytnej filozofii hebrajskiej. Nie można jednak tym terminom nadawać znaczenia takiego, jakie miały w filozofii greckiej. Hebrajczycy bowiem w przeciwieństwie do dawnych Greków nie interesowali się rozważaniami teoretycznymi i spekulatywnymi. Byli przede wszystkim ludem praktycznym. Idee abstrakcyjne nie znalazły większego odbicia w ich języku, gdyż myśl ich obracała się raczej wokół zagadnień praktycznych. Nie znaczy to, że starożytni Hebrajczycy całkowicie stronili od problemów ogólnych. Jeśli jednak się nimi zajmowali, to mniej ich interesowały ostateczne przyczyny rzeczywistości, a bardziej zajmowała sama istota mądrości, która tę rzeczywistość pozwalała przybliżyć
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego