Typ tekstu: Książka
Autor: Czapski Józef
Tytuł: Patrząc
Rok wydania: 1996
Lata powstania: 1958-1960
jezuitów w Belgii,
potem podróżuje. Paryż. Odkrywa Cézanne'a, Matisse'a, Soutine'a.
Hiszpania. Włochy. Z powrotem Bruksela. Maroko. Algier. Włochy. Znowu
Paryż. Wojna. Służy w Legii Cudzoziemskiej w Tunisie. Zdemobilizowany przyjeżdża do Nicei. Przyjaźni się z surrealistami. Pracuje z
dziką namiętnością pomimo nieustającej, ścigającej go nędzy. Obrazy
jego stają się coraz bardziej abstrakcyjne. Od 1943 roku mieszka w
Paryżu. Zaprzyjaźnia się z Brakiem i z Łanskojem. Dopiero w 1948 roku
staje się obywatelem francuskim. Pomału nazwisko de Staëla zaczyna być
znane przez paru malarzy i paru kolekcjonerów; warunki materialne, w
których żyje, są wciąż niezmiernie ciężkie. Dopiero w latach
pięćdziesiątych, dzięki wystawie w
jezuitów w Belgii,<br>potem podróżuje. Paryż. Odkrywa Cézanne'a, Matisse'a, Soutine'a.<br>Hiszpania. Włochy. Z powrotem Bruksela. Maroko. Algier. Włochy. Znowu<br>Paryż. Wojna. Służy w Legii Cudzoziemskiej w Tunisie. Zdemobilizowany przyjeżdża do Nicei. Przyjaźni się z surrealistami. Pracuje z<br>dziką namiętnością pomimo nieustającej, ścigającej go nędzy. Obrazy<br>jego stają się coraz bardziej abstrakcyjne. Od 1943 roku mieszka w<br>Paryżu. Zaprzyjaźnia się z Brakiem i z Łanskojem. Dopiero w 1948 roku<br>staje się obywatelem francuskim. Pomału nazwisko de Staëla zaczyna być<br>znane przez paru malarzy i paru kolekcjonerów; warunki materialne, w<br>których żyje, są wciąż niezmiernie ciężkie. Dopiero w latach<br>pięćdziesiątych, dzięki wystawie w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego