Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
burowęglowe bagniska z obfitą roślinnością, sięgające północy Europy (ryc. 17.4). Liściaste lasy rosły wówczas na Islandii. Być może mioceńskie rozdzielenia dróg ewolucji afrykańskich małp człekokształtnych i człowieka zostało wymuszone przez rozbieżną ewolucję środowisk południowo-wschodniej Afryki i jej pozostałej części. Ewolucja środowiska była na tyle powolna, że pozwalała na adaptację zasiedlających ten obszar gatunków.
Podłożem jej były bowiem powolne procesy tektoniczne; rozwój strefy ryftowej
rozdzielającej te części kontynentu. Stepowienie obszaru na południowy wschód od ryftu zmusiło być może żyjące tam populacje małp człekokształtnych do zmiany kierunku ewolucji, podczas gdy zachodnie i północne populacje pozostały w lesie. Zmodyfikowały jedynie uzębienie w
burowęglowe bagniska z obfitą roślinnością, sięgające północy Europy (ryc. 17.4). Liściaste lasy rosły wówczas na Islandii. Być może mioceńskie rozdzielenia dróg ewolucji afrykańskich małp człekokształtnych i człowieka zostało wymuszone przez rozbieżną ewolucję środowisk południowo-wschodniej Afryki i jej pozostałej części. Ewolucja środowiska była na tyle powolna, że pozwalała na adaptację zasiedlających ten obszar gatunków.<br>Podłożem jej były bowiem powolne procesy tektoniczne; rozwój strefy ryftowej <br>rozdzielającej te części kontynentu. Stepowienie obszaru na południowy wschód od ryftu zmusiło być może żyjące tam populacje małp człekokształtnych do zmiany kierunku ewolucji, podczas gdy zachodnie i północne populacje pozostały w lesie. Zmodyfikowały jedynie uzębienie w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego