Typ tekstu: Książka
Autor: Komor Michał
Tytuł: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku
Rok: 2000
które są organizowane w tym regionie.
Ze względu na znaczenie reklamy w przedsięwzięciach promocyjnych firm na rynku UE, tej formie promocji poświęca się największą uwagę. Trzeba jednak zwrócić uwagę na pewne zjawisko w krajach UE, polegające na zwiększaniu się znaczenia tzw. marketingu bezpośredniego, wykorzystującego trzy nośniki promocji, czyli docierania do adresatów promocji za pośrednictwem przesyłek pocztowych, telewizji i nowoczesnych środków elektronicznych (np. faksu). Europejskie Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego EDMA (European Direct Marketing Association) dzieli te działania na takie właśnie trzy dziedziny. Ta ostatnia forma ma jeszcze w Europie Zachodniej niewielki udział w stosunku do promocji typu direct mail i telemarketingu, ale w
które są organizowane w tym regionie.<br>Ze względu na znaczenie reklamy w przedsięwzięciach promocyjnych firm na rynku UE, tej formie promocji poświęca się największą uwagę. Trzeba jednak zwrócić uwagę na pewne zjawisko w krajach UE, polegające na zwiększaniu się znaczenia tzw. marketingu bezpośredniego, wykorzystującego trzy nośniki promocji, czyli docierania do adresatów promocji za pośrednictwem przesyłek pocztowych, telewizji i nowoczesnych środków elektronicznych (np. faksu). Europejskie Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego EDMA (European Direct Marketing Association) dzieli te działania na takie właśnie trzy dziedziny. Ta ostatnia forma ma jeszcze w Europie Zachodniej niewielki udział w stosunku do promocji typu direct mail i telemarketingu, ale w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego