Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1997
trakcie podróży i pobytu za granicą; narciarzy amatorów i sportowców,
- WARTA-SKI, WARTA-SPORT
- UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ i domów letniskowych,
- UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW pracowników, uczniów,
- UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE DLA ROLNIKÓW
- UBEZPIECZENIA BUDOWLANO-MONTAŻOWE
- UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ z tytułu prowadzonej działalności,
- UBEZPIECZENIA ŻEGLUGI MORSKIEJ I ŚRÓDLĄDOWEJ oraz UBEZPIECZENIA JACHTÓW
- UBEZPIECZENIA LOTNICZE
aero-casco i odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i operatora z tytułu eksploatacji samolotów - także dla prywatnych przewoźników i operatorów lotniczych.
Z WARTĄ WARTO

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.WARTA
ROK ZAŁOŻENIA 1920
ODDZIAŁ W WARSZAWIE

Pl. Starynkiewicza 7/9 tel. 625-26-26, fax 625-68-52
Adresy wydziałów ubezpieczeniowych Oddziału
trakcie podróży i pobytu za granicą; narciarzy amatorów i sportowców,<br>- WARTA-SKI, WARTA-SPORT<br>- UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ i domów letniskowych,<br>- UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW pracowników, uczniów,<br>- UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE DLA ROLNIKÓW<br>- UBEZPIECZENIA BUDOWLANO-MONTAŻOWE<br>- UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ z tytułu prowadzonej działalności,<br>- UBEZPIECZENIA ŻEGLUGI MORSKIEJ I ŚRÓDLĄDOWEJ oraz UBEZPIECZENIA JACHTÓW<br>- UBEZPIECZENIA LOTNICZE<br>aero-casco i odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i operatora z tytułu eksploatacji samolotów - także dla prywatnych przewoźników i operatorów lotniczych.<br>Z WARTĄ WARTO<br><br>TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.WARTA<br>ROK ZAŁOŻENIA 1920 <br>ODDZIAŁ W WARSZAWIE<br><br>Pl. Starynkiewicza 7/9 tel. 625-26-26, fax 625-68-52<br>Adresy wydziałów ubezpieczeniowych Oddziału
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego